Amäle

Old Swedish Dictionary - amäle

Meaning of Old Swedish word "amäle" (or amæle) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

amäle Old Swedish word can mean:

amäle (amæle)
1) klander, förtal. " höra taslan ok åmäle vm annan" Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 23 (56, 25).
amäle (amæle)
2) straff? varnande exempel, varnagel? lät kunungen bal göra i limoghne ok casta tomam i brännanda balet ok þär liggia tel amäle (ursprungligen har här stått: anmäle; andra handskrifter hafva til amälis Lg 977) Lg.">Bu 188. " danzar ii oviti huarn sancti johannis dagh tel amälis (Lg.">Bu sannmäles;" Lg.">Bil anmälis) ok blygdh Lg 942.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so amäle may have also been written as amæle

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛘᛅᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back