Ämbar

Old Swedish Dictionary - ämbar

Meaning of Old Swedish word "ämbar" (or æmbar) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ämbar (æmbar)
ämbar; äfven ss måttsbeteckni g. II byttu I saa II ämbar SD 3: 759 (1316). " skulde in i skrinit eeth ämbar aff renaSTa gwll" ST 200. jb 201. hadhe jak tw ämber full mz bläk. .. jak junde thz ey scriffua för tiik STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2692. " swaraSTo dyäfla inguto af brännandom ämbarom (situlis) brännande bränneSTens lugha eldryk ok wällande bly i thera mun ok bwk" Su 460. ib 126. " scal man taka smidiosindhir thry STykke oc läggia j eldh oc göra th glödheet lägge sidhan förST eth STykke j eth ämbar oc lathe ther j röt wiin ellir STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa ätikio oc säte föthirna ther i ämbarit" LB 1: 98. " tag eth fath med helle knop, och eth embar gamalth ööl" ib 7: 46. " han STaal en ämbäre öl" SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 222 (1508). " jak är honom skyllogh c ämbar (cados) olia lSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 154. Jfr gul-, vatn-, vatns-ämbar. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ämbar may have also been written as æmbar

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • em-.
  • ämber Bj 41: 1; PK 3: 2692 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛘᛒᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back