Ämbar

Old Swedish Dictionary - ämbar

Meaning of Old Swedish word "ämbar" (or æmbar) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ämbar (æmbar)
ämbar (även som måttsbeteckning). iiii koperkätla, en ny oc iii gamble, hwarethera aff vi embor Inv cur Tynnilsö 7 (1443). Jtem ij art. for emmar, j öre for etick Skotteb 436 (1469-70). Jtem ɉ öre for bögere oc emmare ib 450 (1470-71). gaffs daxuerkeskarlen ɉ march til embar, trog oc skofflar til södre mwren SSkb 2: l84 (1519). for skofflar, embar oc balior iii öre ib 2: 121 (1519). Item 2 sela loc 2 ämbor VKU 140 (1570).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ämbar may have also been written as æmbar

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *ämbars gryta

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛘᛒᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back