Ämbite

Old Swedish Dictionary - ämbite

Meaning of Old Swedish word "ämbite" (or æmbite) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ämbite Old Swedish word can mean:

ämbite (æmbite)
L.
ämbite (æmbite)
1) tjenadne, betjenande, tjenst, arbete. sigher iak tik petronilla. .. stat opp oc thiäna os, oc iämsköt stodh hon opp, helbrigdha, oc tiänte them. oc nar äMBetet ällar thiänisten war fulkoMPnat, bödh sancte pädhar hänne gaa til sywka sänghena i gän EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 331. " hon giordhe KLemming. 1862.">Alt thz äMBite SOm i stekarhuseno sculde göras" KL 302. han. .. blygdhis ey at ydhna smälikit äm bete ib 251. - arbete, göromäl, syssla, sysselsättning. bödz honom at rökta brödhranna kaKLemming. 1862.">Algardh oc göra smälikasto äMBite ij KLostreno KL 252. " huru SOm lofuas. .. systrom j sancti sKLemming. 1862.">Aluatoris orBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din hafua fyra quinnor sik til hielp j thera stehirhws oc androm theras eMBitom oc ärfuodhe" EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 2. huilka SOm. . hielpa i thera äMBie systranna SOm mindra formaagha ib. " focarie sculu hielpa systromjn j sinom eMBetom o thiänist" ib 24. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 26, 30. thz war hans äMBete (þinosta) at göma konungxens bitzsara kniffwä Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 44. " ey plägha the annath eMBete fa" KLemming. 1862.">Al 4774. - göromål, förrättning, bestyr. thera eMBite tesses olla badha är at hielpa konungx raada ok Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikta ret ok sätia langh. .. ok eptehr withnom säia doma MD (S) 229. len provastar. .. räþ KLemming. 1862.">Allom biscops äMBitum SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Sua väl. .. at äfte biscopen döþan vildo han KLemming. 1862.">Alle biscop välia EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 28. " äghir biscopin vita thera lifwirne oc sidhi hulkom SOm han andwarda sin äMBite (offica SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Sua) ok vm the hafwa sik sniellelika oc ey girilika j sinom äMBitom (in agenBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 317. " wi giordhum visitacionis eMBete" EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 54. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 111. - betjenande, bistånd. tänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis lyktan mz osynliko äMBite KL 280. - förvKLemming. 1862.">Altning. gör nu räkinscap af thino äMBete (redde rationem vilicationis tuæ) MP 1: 239. " then tidh iak varBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir skilBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir vidh mit äMBete ib; jfr 3. "ib 2: 192, 4: 153.
ämbite (æmbite)
2) tjenareskara, följe. " thaghir Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäfwllin inerus oc döädhin oc thera omildo äMBite (iMPia officia) thätta sagho mz sinom EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grymom thiänarom stygdos the" KL 411. MB 2: 404.
ämbite (æmbite)
3) tjenst, syssla, äMBete. wi KLemming. 1862.">Albrict. .. hawm honom (Bo JonsSOn) i hand fangit med fullo wKLemming. 1862.">Alde wart äMBite. at standa for warom gardh HSH 16: 3 (1369). ib 4, 5. i. .. bindom oss. .. swa mykit SOm hwaryom varra är loflict af synu eMBete. .. at hKLemming. 1862.">Alda. .. KLemming. 1862.">Al fornäfnd stökke SD 5: 568 (1346). þän biscopar varþ. .. ränte han sins äMBitis (officio) ok prouento EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 29. Bil 577. " nitthen ar i äMBethet war hans (biskopens) KLemming. 1862.">Aller" MD 436. biscopin skKLemming. 1862.">Al. .. ey idhna sit äMBite älla äruodhe (officium SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Suum) for päninga vild KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 317. lib l3: l260. af äMBittzins väghna hafdhe han (karBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">DinKLemming. 1862.">Albiskopen) varit hänne swa SOm fadhir KL L354. them (presterna) vt vKLemming. 1862.">Alde iak til högxsta äMBite (ad SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Summos orBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dines) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 147. " the häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha kiRKia skipadhe at the KLäRKia SOm ville lvighias til gudz äMBite skulle haua hällaghat äMBite (quod clerici ad sacros orBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dines procederent beatam vitam habendo) i 2: 68. vppehaKLemming. 1862.">Alla syslomanzins eMBete" EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 34. " gaardzmestarins eMBete wari thet at standa fore gaardhenom olc KLemming. 1862.">Allo ärfuodhis folke oc lärfuodhe ib. "KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 115. " sculu KLemming. 1862.">Alle clostrisins höghste eMBezmen när the sitt eMBete annan lofua abbatisSOnne lydhno oc troscap haKLemming. 1862.">Alla sculanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis swa lenge the j clostirsins eMBetom ellir brödh äro" EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 39. ib 31, 45. " j thässe Book SOm claustrum auime heter, siälenas andelikit closter, skikkas först oc flys KLemming. 1862.">All äMBete oc äMBetes män" EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gren. 1875.">LfK 29. " aBotans förmanzens äMBete ib. "ib 162.
ämbite (æmbite)
4) tjenst el. dyRKan SOm EGnas Gud (och heEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgon), gudstjenst, föreskrifven luturiRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSk läsning och sång, särskildt om messan och mesSOfret el. KLemming. 1862.">Altarets sakrament; äfven om sakramenten öfver hufvud; i sht i förbindelserna gudz äMBite och guþlikt äMBite. gik han jn j häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga täMPoe, oc sage. .. til prestena SOm ther huldo theris offer oc äMBite (sacerdotiEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus SOlitas hostias offrentiEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus), at the skuldo honom antwardha jwdam machabeum MB 2: 328 ; " jfr 1. nar prestin gaar til KLemming. 1862.">Altarit ok wet sik hafwa syndat ok hawir nakon anghir. hafwande tha fullan vilia at synda annantidh nar äMBitit är gjort (peracto offcio)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 148. huru nwnnonar skulu böria gudz tidhagärdh (officium Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Divinum).. . oc huru the skulu lykta äMBitit (offcium) oc at hwan dagh. .. skKLemming. 1862.">Al äMBitit sighias aff iomfru marie (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dicatur officium virginis) ib 4: 11 (jfr systrana skulu. .. hwan dagh. .. sionga mäsSO aff minne modher (missa de Matre mea per SOrores cantabitur) ib 12). the KLäRKa hulka j til änkte annat oppehKLemming. 1862.">Allin vtan til at sionga gudhelikit äMBite (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Divinum officium) ib 3: 258. " läggia the thungha owir mik nar gudhelikit äMBite hulkit the sighia mik (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Divinum officium quod Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dicunt mihi) är them thunght ib 1: 148. loffuas them at sionga domkiRKionna äMBite oc sangh (cantare officium) j hwilkins biscops döme clostrit bygd oc stikttat är, än systrana skulu engKLemming. 1862.">AleBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis wmskipta sin sangh älla äMBite SOm lthem är stadgat ällir skipat" ib 4: 69. ib 68. " eyg skulu. .. färre syster jnledhas än ath the seen fulfööra til sit äMBite (ad officum SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Suum decantandum) oc ey färre präste än ath the warin moghande til ämuäl KLemming. 1862.">Alth siönga hwan dagh äMBitit af tymanom (ad cantandum omni Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die de teMPore officum)" EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 75. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 31. tha tidhene oc gudz ämite (opus Dei) älla mässa siönRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 73. " bökir skulu haffuas swa manga, SOm widherthorfftelikit är at göra gudz äMBite (ad Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Divinum officium peragendum)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 34. " nu kom aat thöm tima at mässa skulde hKLemming. 1862.">Aldas ok gudz äMBite" KL L360. iach (prestin Jönis).. . war stadd i for:da kyRKio och hiölth gudz äMBethe HSH 15: 2 (1514). biscopana biidha thik. oc fa ey hKLemming. 1862.">Allit sith äMBite för än thu koMBer EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 210. " en aff biscoPMen bödh at. .. KLemming. 1862.">Alle ocristnadhe skullo ga vt mädhan äMBitet giordhis ib. "EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gr 324. han. .. sagdhe ther mäsSO. ok hiollo ther höghtidhelica gudz äMBite. ok loot them taka gudz licamma ib 314. " höra KLemming. 1862.">Alt gudz äMBete ok tidhagerdh" MP 1: 52. " höra gudz äMBite" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 508. hörande mäsSO ok gudhelikit äMBite ok preBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dican EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR VII. " thäntidh gudz likama äMBite görs" KL 315. j iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Su christi licama äMBite oc offre MP 1: 184. til thz werdogha sacramentit oc til thz häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgasta äMBitit (ad hoc celeste mysterium) SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Su 286. nar the (presterna) thänkia mz sik jak wet mik hafwa storlika syndat vm iak hKLemming. 1862.">AlBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir af äMBiteno (aBStineo a sacrifcio) tha skända KLemming. 1862.">Alle lmik KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 149. " nar thz ordhit six SOm min licamme lvighis mz. .. tha fly ginstan Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäflanne fran thera siälom SOm äMBiit offra oc thz vighia ey thorande fresta thom (a tendando aminas offertentium)" ib 2: 109. " han (den näMDe ogudaktige prresten).. . gitir ey hulpit honum mz sinom lforskyllilSOm vtan mz äMBitzsins värdhelikhet (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dignitate sacramenti), thy at godhe preste hiälpa siäomen twem lundom badhe mz gudz licamma makt oc SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Sua mz sinom EGhnom kärlek" ib 117. " nar han (den ogudaktige presten) fKLemming. 1862.">Alar min likama lktil sin mun tha är iak Borto fran honom vm nadhena. .. ey for thy at iak war ther ey. .. swa mz ondom SOm mz godhom fore äMBitzsins skipan (propter sacramenti institionem)" ib 1: 150. " han manadhe sina munka at skripta sik oc bättra mz höghste aat uakt thän tidh the sculdo ga til gudhlik äMBite (eMPore eo, quo acceBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Ditur ad sacramenta)" KL 196.
ämbite (æmbite)
5) mysterium, hemlighet. var thz mins guddoms rätuisa at mina fötzlo äMBite (mysterium incarnationis Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Divinæ) skulle lönas fore Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäflenom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 301. lönte jak mins mildoms äMBite (mysterium) fore Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäflenom ib. veet iac KLemming. 1862.">Al lönlik eMBite (mysteria omnia) oc KLemming. 1862.">Allan viSDom i the heEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho script MP 2: 129.
ämbite (æmbite)
6) yRKe, handtveRK. hvilken man. .. ey sit eMBete kan SO 81. " en til hielpa taga SOm äMBetet kan" ib 82. lSOm thw eMBethe haffua mothe laghBokine ib 50. [j] ngen änckia aff muramestara coMPani holle eMBetet vppe lenger än eth aar epter sin framledna dandemans dödh ib 87. " pilten äre siden eMBetet epter sina formaghan" ib 146. " sit äMBit wel lära" MD (S) 286. " mz scirffwaren teknas eMBit mera badhe the ther wl ok skin hantera kötmanEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gra ok the ther söde sla ok the SOm hudher baRKa ok fla them bör thera eMBit trolig göra ib 290-291. the äre mestä delen skynnare skomare och belchare (för belthare?) och andre äMBetzmen. och bEGäre häslt sielffue ath the motthe faas thiänä vedhar theris äMBethä" HSH 20: l65 (1506).
ämbite (æmbite)
7) handtveRKsskrå. koMBer nokor godher man. .. til nokrom i eMBitteno oc wil skoo köpa SO 239. " jngen hKLemming. 1862.">Alde swena i eMBitteno wtan til hKLemming. 1862.">Alfuom arom eller lhelom widh Boot koMPenieno eth hKLemming. 1862.">Alfft pundh wax oc ena thunno ööl vtan swenenom kan hendha skälikin lagha forfKLemming. 1862.">All oc säghi tha badhe husBonden oc swennen weRKmestarenom i eMBetono til, oc fraMDelis säghi weRKmestare at minsta sex brödhrum til i eMBetono at the thz skälica ranzaken" ib. " jnghe swena i eMBetono maghen drikka flere saMDryke vm arit än theres husböndher" ib. " naar skomakara swena skulu hKLemming. 1862.">Alda theras drykke steMPno epter forscrifna drykkes tima, ther skulu ouer wara twa mestermän aff eMBetono til skikkadhe" ib 30. " the articla ok puncta forscrifne äre ok vart eMBete behoff giorBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis" ib 33. " sedher haffuer warith ok är i godhom eMBethom ok coMPaniom ok selskap at the haffua skriffter ok skraar sigh epter at retta om the stykke ok ärendhe them waarda ib 47. for then skul at SOMBlige vnge män i wara forscriffna eMBethe äru nyligha tilkoMPne ib. eMBetheno foresee om the ärendhe ok stykke SOm KLemming. 1862.">Almoghanom ok os sielffuom ligher makt vpa ib. hvilken swen sinom hosBonde vntlöper.. . tha derffues jngen broder i äMBeteth hanom til sig taga for än han veth hurw han är fran sin hosBonde skylder" ib 85. om han bliffua vil i coMPanit ok i eMBetena ib. ib 48, 49, 50, 52, 62, 63 o. s. v. - medlemskap i ett handtveRKsskrå och rätt att såSOm mästare utöfva ett yrek. huilken broder SOm eMBetet haffuer wnnit SO 32. ib 62. hvilken mna här i staden koMBer ok sin EGen man vil varda j thetta mwramestara coMPani han scKLemming. 1862.">Al eskie eMBetet j three samfelte swnnadaga ib 80. ib 81. faar hon (enktan efter en murmästare) man annan än mwramestare jnnan aars moth tha är hon eller han ey eMBetet nywtande epter thz sket är ib 87. - Jfr apostla-, bakara-, biskops-, formanz-, gulsmids-, hedhers-, hovudh-, KLötmangara-, kärleks-, muramästara-, mästara-, pava-, prästa-, skomakara-, skräddara-, smidha-, tunnobindara-äMBite.
ämbite (æmbite)
1) tjenare, tjensteman. spyrin aat höfdhingan centurionem. .. oc äMBitis män (d. v. s. SOldater) SOm hiollo vardh ok vaku om han KL 393. MB 2: 388. " the äMBitzmän ther monde wara them bödh han tha fram at bära KLemming. 1862.">Alla the pinor oppinbara" MD 194. " tha iudha biscopane oc adhre preste oc gudz äMBits män (Levitæ) thätta hördho" KL 402. MB 2: 395. - tjensteman, innehafvare af syssla el. äMBete el. uppdrag, äMBetsman. här medh affläggis KLemming. 1862.">All wtspisning baadhe eMBetismannom oc androm clostirsins thiänarom EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 38. " taki abbatissa oc KLemming. 1862.">Alle clostirsins eMBetzmän wäl wara at ey wari j clostirsins brödhe noghar fafeng hion" ib. " sculu KLemming. 1862.">Alle clostirsins höghste eMBetzmen när the sitt eMBete anama lofua abbatisSOnne lydhno oc troscap haKLemming. 1862.">Alla sculanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis" ib 39. " j hwat maato syslo män oc ämitz män skulu skipas" ib 82. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 110, 111, 112, 123. idher (systrar och bröder i NådendKLemming. 1862.">Als KLoster) eller noghrä lidher äMBitzmän eller thiänerä. .. athindra FH 3: 32 (1443). EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gren. 1875.">LfK 29. - bestyrare, förvKLemming. 1862.">Altare. skipas the (KLeRKerna) KLemming. 1862.">Altarsins äMBizzmän oc röktara (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dispensatores et curatores) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 106. - förvKLemming. 1862.">Altare, fogde. tha sagde husBondhin. .. sinom äMBetz man. .. kKLemming. 1862.">Alla ärfuodhis männena ok giff them sin lön MP 1: 78. " han hafde en äMBitz man ouir sith godz (villicum)" ib 239. Ber 292. ransaka EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Granligha huat aathwakt oc acht thine äMBitzmän hafua ib 288. - omEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bud, fullmäktig, SOm uppträder och handlar å ngns vägnar. swen for:der äller hanss äMBitzman skKLemming. 1862.">Al vpbiära aff thesSO goze for:do affrath oc afgield SD NS 1: 444 (1405). wy befinnom kärlek och räth aff hans (Bo KnutsSOns SOm inbyggarne i Kind bEGära att få till häradshöfBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Ding efter hans fader) formyndarom och äMBitsmannom ib 623 (1407). - den SOm EGer att föra tKLemming. 1862.">Alan för en andlig stiftelse och att sköta dess ekonomiska angelägenheter, syssloman. hwat abbatissan och clostersens äMBitisman wil leller scKLemming. 1862.">Al fore the sak hafua. .. thet stat til gudh och til abbatissan SD NS 2: 115 (1409). " tilEGhnar iak thet (godset).. . KLostreno vazstenom. .. swa at KLostrit älla thäs rätte äMBizmän maghin oc skulin makt hawa thet frälselica radha oc styra, byta, sälia älla skipa i hwat matto thöm bäzst nögher" ib 110 (1409). - omEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bud, ställföreträdare. om Petrus och om päfven - ngn gång äfven om biskop - ss Guds el. Kristi ställföreträdare; äfven om påfven ss intagande Petri plats. gudh gaff petro himirikis nyKLa. swa SOm godhom äMBitz manne KL 177. " thz var stor ödhmiukt. .. at höxste gudz äMBitzman här ij jordhriek (om påfven EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">GrEGorius IX) bedBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis hiälp af ödhmiuke gudz thiänisto quinno" ib 344. " thin äMBizman (vicarius) hulkin SOm sitir j thino säte j värlBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 89. " thu äst min äMBitis man j jordhrike" ib 2457. ib 3: 348, 456, 4: 44, 48, 112, 114. " han hedradhe ok vphögdhe then SOm mina kiRKio ok lmin äMBitz man forsmadhe" ib 1: 39. han (biskopen) är gudz äMBitzman j iordhrike ib 316. än i thinom daghom skKLemming. 1862.">Al höras lifwi pädhars äMBiz man SOm är pafwin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 9. MP 4: 138. - om af konungen förordnad äMBetsman SOm äger att i vissa afseenden och under vissa förhållanden, särsk. under konungens frånvaro, fungera såSOm hans ställföreträdare; offciKLemming. 1862.">Alis rEGis genrKLemming. 1862.">Alis; särsk. om den äMBetsman SOm å konungens vägnar förestår hans gård el. hof el. för befälet öfver kriRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GShären; äfven om äMBetsman SOm å ko-¬ nungens vägnar har inseende öfver ett la ndskap. Jfr Nordström, Svenska samhällsförfatningens historia 1: 73 f.; ÖdBerg, Den Svenska konungens domsrätt 2: 6 f.; Hildebrand, Sveriges medeltid 2: 113 f.; Hildebrand, Svenska statsförfattningens hist. utvecKLing. s. 125; Mau rer, Das älteste Hofrecht Nordens s. 69. waar äMBetzman riþe i warre Bortowäru med fäm hästom oc fyuritighi SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). vaar eMBetzman skKLemming. 1862.">Al war aarliken jngiäld vpp bära litin oc mykin; han oc þri aaf wartt raaþ i laghsaghu hwarie, mäþan wi af lanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Ditt fara, skulu warn doom hawa ib. " är þet. .. swa. .. at nakar rymer fran konunge vndan hans baner þän timä man til fiända drager, äller fran hans äMBitzman" ib 478 (1345, nyare afskr.). wi. .. hawm takit. .. Boo jonsSOn til warn wäldoghan äMBitzman. oc hawm honom i and fangit med fullo wKLemming. 1862.">Alde wart äMBite. at standa for warom gardh. warom kost oc at radha iwi KLemming. 1862.">Alla warra foghata. .. oc iwi KLemming. 1862.">Alla andra warra äMBitzmän SOm daglika i warrom gardh äru HSH 16: 3 (1369). " thöm SOm gield kräffuias hanum scKLemming. 1862.">Al mins herra konunxens äMBetzman (red. B öMBotzman 60; motsv. ställe i EG: foghotin ellir gardzmästarin 64) swa langan dagh lEGgia til Beredha SOm hanum är möghelikit at betKLemming. 1862.">Ala ok hinom är quämliket sina päninga faa" MEG (red. A) 56. " vil han ey Beredha jnnan daghin tha scKLemming. 1862.">Al mins herra äMBetzman (red. B öMBotzman 60; motsv. ställe i EG: foghetin ellir gardsmästaren 64).. . latha mätha hans hawor til Beredha mz. .. räkker eigh. .. att tha scKLemming. 1862.">Al mins herra äMBetzman (red. B öMBotsman 60; motsv. ställe i EG: foghetin ellir gardzmästaren 65) antwardha then SOm gieldhit ägher j händher them SOm gieldhit skKLemming. 1862.">Al opbära" ib. " biudhom vi konungh magnus KLemming. 1862.">Allom them j waart jngiäld ärw. .. at the. .. tha vaar äMBetsman (red. B then war eMBitzman är ella marskKLemming. 1862.">Alk 61) eller mKLemming. 1862.">Alsäghande (motsv. ställe i EG: foghatin gardzmästaren ellir mKLemming. 1862.">Alsäghande 67) til sigher hielpen til faa ok taka them swa göra ok for waar äMBetzman koma" ib 57. " ib (red. B) 61. jngen skKLemming. 1862.">Al Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dirffwas göra lösan, äller frälsa then SOm döMDher är aff konwnRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSens äMBeBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis man" PM 30 (jfr then SOm standher j konwnRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSens stad ib 38 ; " SOm standher j konwnRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSens stadh " ib 39). jngen skKLemming. 1862.">Al Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dirffwas tända eldh j hws til ath bränna gaarda, bya, äller städher, vtan nokor konwnRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSens högxte äMBetis man thz bywdher ib 31. " aff. .. herre olaffs. .. äRKiäbiscops ii wpsKLemming. 1862.">Ala, oc beskedlikx manz hanis ingemarsSOn wars herre konungxsins äMBitzman ii helsingKLemming. 1862.">Alandh breff" SD 3: 705 (öfvers. i hds fr. 1400-tKLemming. 1862.">Alet); jfr ib 655 (1324). hvarest Johannes IngemarsSOn kKLemming. 1862.">Allas officiKLemming. 1862.">Alis domini rEGis swecie SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Super terram helsingie. - (?) the toogh xl llas hö aff hirsierffuiBo i konungx äMBetz mans forEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bud BtFH 1: 268 (1508). - öfver hufvud om äMBetsman i rikets (konungens, riksföreståndarens el. armébefälhafvarens) el. maktinnehafvares tjenst. han (konungen) skKLemming. 1862.">Al höra. .. rekinskap aff foghdom länsmannom oc äMBitzmannom aff konungxlica ingiälda ok skattanna samanhäntarom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 305. " än EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grymme foghota ok länsmän älla äMBizmän orätuise oc skattara herras ey owir KLemming. 1862.">Al lmoghan" ib 311. " at engin foghet, äMBitzman eller lakkere eller lensman. .. hauä macht til att lEGgä thöm ydermer nokor scat eller gingiärdh eller thungä til" SD NS 1: 248 (1403, nyare afskr., daniserande). at ängin war ella wars kära fadhers eMBitzman, foghate ella höwitzman sculu nakan man for daghtingha. .. SOm thenna fridhin bryter RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 27 (1375, orig.). hafwa wij (konung Kristofer).. . hördt mange rätte käremKLemming. 1862.">Al och dele, SOm. .. gifne hafwa warit vthofwer wara och andra gode mäns foghete och eMBitzmän ib 48 (1442). " liac. .. forbiudher oppa rikisins wägna KLemming. 1862.">Allom rikisins äMBittes mannum oc foghatum j aBolän, them thet forhindra eller qwälia foghatum j aBolän, them thet forhindra eller qwälia" FH 2: 124 (1440). ib 3: 32 (1443). " biuda wij KLemming. 1862.">Alle fogiter ok äMBitzmen at the wara forneMDe wäRKmestera be hielpig til retta" SO 160. ib 162. " hawer han (konung Erik) skipadh sama rätt. .. KLemming. 1862.">Allom sinom höuitzmannom ok äMBitzmannom" EG 67. HSH 16: 3 (1369); se ofvan ib 4. " sina äMBitzmen han (den till riksföreståndare utsedde marsken Karl KnutsSOn) sporde hurw dKLemming. 1862.">Alakarla skatten giorde" RK 2: 5324. " marsken oc hans eMBitzman (för -män?)" ib 6874. " konungens eMBitzmen saara akära at the hwarske mat eller ööl haffde ib 6869. kongens eMBetzmän oc fogther the moste KLemming. 1862.">Alt bidha" ib 3: (sista forts.) 4492. " lKLemming. 1862.">Alle the SOm ärw j konwnRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSens här. .. skwla wara lydoge konwngenom, marskenom, äller androm konwnRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSens äMBietis mannom" PM 21. stadgom wj. .. ath ware äMBetis män tha the hKLemming. 1862.">Alla wapen syn. .. skwla taka swornan eedh aff KLemming. 1862.">Allom herrom, foghotom, oc capitenarom ath the skwla. .. wara konwngenom oc swäRKikes rike hwlle oc tro ib 23. ib 24. " wi hafuom. .. jäppa Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäkn foghata i aBo oc hans arfua latit ganzKLica lösa, lidhuga oc quitta oc hans foghata oc äMBezmen SOm han a sina väghna haft hauer, älla Bo jonsSOn til hans visit hauer. .. fore KLemming. 1862.">Allan thän räkenskap SOm han plichoghar var at göra Bo jonsSOni badhe af vpbyrdh oc wtgift hwat thät hälzt är i litlo älla storo SOm han oc hans foghata oc äMBezmen handa mellom haft hafua" BSH 1: 197 (1387). BtRK 63 (1396). SD NS 2: 211 (1409). FH 2: 122 (1440). BSH 5: 78 (1506). - om påfves el. biskops ställföreträdare el. omEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budsman. thine (d. v. s. påfvens) äMBiz män (vicarii).. . skulu dömas vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir pino ok plagho KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 127. biscopane. .. vm sik siälua älla sina äMBizmän (per seipSOs vel per KLemming. 1862.">Alios) j sinom domkiRKiom lhauande hghtidhelica processiones ib 3: 476. - Jfr umEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budsman..
ämbite (æmbite)
2) medlem af handtveRKsskrå, skråbroder, handtveRKare. skulom wij wara KLemming. 1862.">Altz eMBethzmän i waro eMBethe otta ok ey flere SO 48. " engen j dragara eMBethe Bere naghat ööll fran naEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grom eMBetzmanne till sKLemming. 1862.">Alu" ib 197. ib 188. ath nagher Borgher her i staden antinge köPMan eller eMBetes man hade sko til sKLemming. 1862.">Alu vppa sit gataBoda vyndögha ib 32. " äMBitzmen bör wisa wara sit äMBit wel lära ekke spara" MD (S) 286. the äre mestä delen skynnare skomakare och belchare (för belthare?) och ande äMBetzmen HSH 20: 65 (1506). ib 67 (1506). - (?) för KLemming. 1862.">Alla the dandemän lärdha, lächte, äMBetzmen heller hoo the helst vara kunna, SOm för radh ok rath (för räth) sitta, tha bekennes iak. .. ath. .. hustru elin. .. gaff. .. een hKLemming. 1862.">Alfvan gaardh i strengenes. .. till sanctæ annæ koor. .. ther samma stadz SD NS 1: 365 (1404, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ämbite may have also been written as æmbite

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • em-.
 • -bitte.
 • -bete. -bäte: -bätena MP 4: 153 ; -bätit ib. -bäthe ib),
 • ämbit (em-),
 • ämbitis altare
 • embetz- )
 • ämbitis brodhir
 • ämbetez-.
 • embet (h)ez-. embetez-. embetz-),
 • ämbitis brodhorskap
 • ämbetz brödherschapp )
 • ämbitis byssa
 • embetz bössa )
 • ämbbitis hus
 • ämbitis kar
 • ämbitz- )
 • ämbitis klärker
 • ämbitz- )
 • ämbitis kompani
 • embetez-.
 • embetz- )
 • ämbtis man
 • ämbittes-.
 • ämbetis-.
 • embetis-.
 • embetes-.
 • ämbedis-.
 • ämbätis- MP 4: 138.
 • ämbitz-.
 • embitz-. ämbetz-. embetz-. ämbez-. embez-. ämbädzSD NS 2: 211 (1409).
 • ämbuz- MELL Dr Vl 12, 14 i var.; StadsL G 7: 2 i var., R 35. ämbudz FH 3: 32 (1443). ämbtz- KrLL Dr Vl 4 i var. ämbz- ib 13 " i var. Med afs. på formerna med u i andra stafvelsen jfr umbuds man),
 • ämbitis persona
 • ämbetz- )
 • ämbitis rätoghet
 • embetz- )
 • ämbitis staki
 • embetz- )
 • ämbitis systir
 • embetz- )
 • ämbitis time ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛘᛒᛁᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back