Amen

Old Swedish Dictionary - amen

Meaning of Old Swedish word "amen" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

amen
amen. " fadhir war. .. frälsä os af illu. amen" SvB 3 (senare hälften af 1300-talet). gud. .. läte han lenge mz oss liffwa ther wy viliom i dagh konungs nampn giwa hoffmen ok bönder alle saman öpto ok saghdo alle amen RK 1: 4501. Jfr amen är hwatzske gredzska äliir latina, wthan thz är hebreisth maal SpV 577.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛘᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back