Aminna

Old Swedish Dictionary - aminna

Meaning of Old Swedish word "aminna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aminna
påminna. " hwa thik aminnir fore the första sorghena" Lg 43. ib 44. hwa thik aminnir a the fämpto sorghena ib. patriarchanna gerninga aminnas (replicantur) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 353. (?) swa skalt thw KLemming. 1860.">Granlica göma nar fanytte thanka oc frestilse inflyta at thz som fafänkt oc värlzlikit är aminnis (för ominnis? ut quæ vana sunt et secularia dimittantur) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 126. - refl. aminnas, påminna sig. skulom wi aminnas, at war glädhi i iordhrike är all ostadhlik MB 1: 500. ib129. " med gen. at han ey skulle aminnas thera onda thinga som the honom hafdho giort" KLemming. 1860.">Gr 292. " at the aminnins mina saara ok gerninga" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 390. " hwilkins fatigx engin sidhan amintis" ib 4: 51. - med ack. aminnas vars herra ihesu christi ordh KL 165. " at þe ey amintos nakat þz ont som görs i wärldinne" ib 182. " a minnas (recordetur) sina synde" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 290. ib 358, 2: 246, 3: 77, 214, 284. - med prep. aminnas the wrangasta dödhana. .. oc vppa sins häLgasta nampns gabban oc hädilse MB 2: 302. " aminnes huar dagh fäm sinnom aff (de) minom fäm saarom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 304.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛘᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back