Aminne

Old Swedish Dictionary - aminne

Meaning of Old Swedish word "aminne" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aminne Old Swedish word can mean:

aminne
1) minne, förmåga att minnas. siälinna krapta oc nadhe, (näml. som) är vndirstandilse, aminne, vili KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 194. " skal siälin haua thry thing som är aminne (memoriam) oc samuit oc vndirstandilse" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 212. ib 3: 104. " siälenne synes wanskas j sigh siälffwe oc tappar amynnet, swa at henne minnes sigh haffwa enkte talat ällir giort" Lg 819. " mins hiärta akth ok aminne rörir thet ordhit opta" SD NS 2: 10 (1408).
aminne
2) minne, åminnelse, åtanke, erinran, hågkomst. huilkin vi skolom hawa i aminne KLemning. 1860. SFSS.">Bo 231. " hallande i aminne at vm thry aar aflat iak ey at mana hwarn idhra" KL 165. halt hona j aminne KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 45. ib 4: 132. " thzta kom swa som i glömsko wthu hans amine" Su 20. gaf han (ɔ: thin dyra licamma) thinom apostlom til aminne KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 133. " görom oc wi oss naKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn oc aa mynne i bland israels släkte" MB 2: 236. " at han af skrapi thin aminne af mino hiärta" KL 230. " christi pino aminne" ib 48. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 217. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 119. " hänna amine skal var j glömsco ib 3: 77. "LfK 120. " til älskoghans oc glädhinna tekn ok aminne" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 243. " i thzta miraculis amine" Lg 3: 683. - leþa til aminnis (aminne), påminna (om). swa som war herra leþir mic til aminne (ad memoriam. .. reduxerit) KL 183. " jak ledhir thik twa til aminne (reduco tibi ad memoriam duos)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2:8. ib 3: 123. sighir iak honum ok ledhir thry thing til aminnes ib 414. - påminna sig. vm thu vilt thz ledha til aminne (reducas. .. in memoriam) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 32. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 103. LfK 196. - dragha til aminne, påminna. sannindin är thön som draghir til aminne hwat häggoma hedhirgiri är KLemning. 1860. SFSS.">Bo 96. - påminna sig. drogho the til aminne sins mästara pinor oc plaghor KLemning. 1860. SFSS.">Bo 223. " draghir jak til aminne et ordh hulkit som thu sagdhe sancto petro KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 356. "Ber 47.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • amine Su 20 ; Lg 3: 683 ; LfK 120, 196. aa mynne MB 2: 236),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛘᛁᚿᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back