Aminnilse

Old Swedish Dictionary - aminnilse

Meaning of Old Swedish word "aminnilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aminnilse Old Swedish word can mean:

aminnilse
L.
aminnilse
1) minne, förmåga att minnas. af siälinne oc henna kraptom oc nadhom, som är vndirSTandilse, aminnilse, vili STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 240. STörkir aaminnilse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 3: 153. " jak gik swa som man vtan aminnilse (sine memoria)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 340.
aminnilse
2) minne, åminnelse, åtanke, erinran. haff os i thinne aminnilse STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 40. är än nw wel i folks omynnelse FH 6: 107 (1407). criSTno folke tel aminelsa STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 16. " til ewärdhelict aminnilse criSTins folks (för kriSTna menniskor)" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 249. " ville han göra en märkelikin naturdh mz sinom discipulis. .. til äuärdhelikit aminnilse" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 169. tässen renliffsens tekn wari tik til aminnilse (memento) at hAlda häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghan siwnda daghin MB 1: 459. haf aminnilse a mina nödh ib 235. " grät for söt aminnelse sins sons" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 12. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 255. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 552. " til aminnilse gudz nadha" MB 1: 127. ib 498. " aff sinna synda aminnilsom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 31. ib 1: 186, 253, 2: 241. " o dödher huat aSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPer oc beskir är thin aminnilse (åtanken af dig) eno frögdandis hiärta" Su 234. " skAl iak sätia thina aminnilse widherla om wärldina" MB 1: 186. fyra sinnom wm aarit skAl wara aminnilse for sySTer oc brödher som dödhe äru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 92. " giordhe hon sancto blasio werdhskylogh aminilse" ST 109. herra pädher, häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga aminnilse (beatæ memoriæ) sancte STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitte scriptafadher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 54. ib 58. " biscop magnus aff säla aminnelse" FH 5: 47 (1467, nyare afskr.). ib 48 (1467, nyare afskr.), 50 (1467, nyare afskr.), 115 (1487). epter. .. biscop jönses dödh sele ominnelse ib 7: 83 (1510). - ledha til aminnilse, påminna (om). ledde hon modhirinne til aminnelse thz sanctus franciscus STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhit hafdhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 347. " ledde them til aminnilse, hurw war herra wardh wredher" MB 1: 422. " dragha til aminnilse, påminna sig. är oc draghandes til aminnilse oc ekke glömandes at i STadhen. .. wordho entidh manghe misgärningäs män. .. lagdha i fangha hwset" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 268.
aminnilse
3) påminnelse, erinran, varning. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort dragha aff honum the godho aminnelse (recordationes) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 468. " et aminnilse wil iak thik gifwa" Al 6545. " gudh gaff honum aminnilse at han skulle dö" MB 1: 132. " thz giordis them ti amynnilse huru ogudelik lthe synd är som manghe män göra saman" ib (Cod. b) 509.
aminnilse
4) minnesvård. " reser op märkelikith aminnelse" MB 1: 219. - Jfr afminnilse.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • aaminnilse.
 • aminnelse.
 • ominnelse.
 • amynnilse.
 • omynnelse.
 • aminilse.
 • aminelse )
 • aminnilsa bok
 • amynnilse- )
 • aminnilsa bref
 • aminnilse )
 • aminnilsa dagher
 • amynnelsa- VKR 75),
 • aminnilsa tekn
 • aminilsa-.
 • aminnilse- Lg 3: 195),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛘᛁᚿᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back