Aminnilse

Old Swedish Dictionary - aminnilse

Meaning of Old Swedish word "aminnilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aminnilse Old Swedish word can mean:

aminnilse
L.
aminnilse
2) minne, åminnelse, åtanke. " görin thät j mith aminnelsse" MP 4: 79. " war härra wil thätta aminnelsit ok kärlekx teknit aff oss haua" ib wm prims thima tha hon war j the aminni[l] sen, hwru härraan jhesus j them thimanom stodh for domarenom Mecht 68. - föremål för åtanke el. betraktande. skal hwar en kranker bidhia. .. ath thänne book wardhe for honom läsin, til hans ytthersta aminnilse SvKyrkobr 257. 3) minnesbeta, varning. at hon (den brottsliga qvinnan) skulle haffwa noketh till ammynilse och sleppe ey swa wnepsth for swadena gerningha JTb 98 (1513).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -minnelsse.
  • ammynnilse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛘᛁᚿᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back