Ämna

Old Swedish Dictionary - ämna

Meaning of Old Swedish word "ämna" (or æmna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ämna Old Swedish word can mean:

ämna (æmna)
1) bereda. " hwath man kan hälzt lifwande nämpna the lata sik thz til födho ämpna" Al 3970. - förfärdiga, arbeta, utföra. her i thenne landzende ok pa öland empnes ok till redes byssor, arborst ok andre gode wägie BSH 5: 456 (1511). hon ledde han i en annan koffwa. .. aff ädhla trä war han ämpnath (constructum) Al 8221.
ämna (æmna)
2) utrusta, förse. " är gudh Aldra könaster, oc bätzst ämpnadher oc moghande" MB 1: 31.
ämna (æmna)
3) bestämma, afse. " vard ith skrijn fraMBurit tompt, huilkit ämpnat var förr til sanctæ katharinæ heeder och henna heLgedomom" TK 273. enkte bleff atir til liffs ämpnadh MB 2: 32.
ämna (æmna)
4) förordna utse. trätighia the tha ther til ämpna the sculle them en höfuitzman nämpna RK 2: 2281. " at iac maghi. .. germanum empna til biscops äMBite" Lg 3: 200.
ämna (æmna)
-adher) man thy at natwrlika thänker hwar fadher oc modher födha son MB 1: 84. - Jfr for-, til-ämna.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ämna may have also been written as æmna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ämpna.
  • empna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛘᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back