Ämna

Old Swedish Dictionary - ämna

Meaning of Old Swedish word "ämna" (or æmna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ämna (æmna)
1) förfärdiga, tillreda, utföra. Mathiare (trol. fel för materiare) ämpna GU C 20 (hand 2) s. 123. swa som leen leerkruka makare ämpnär ena kruko aff leere. .. ok aff samam leere gör ena andra kruko SvKyrkobr 226. Sidhan vart tu empnader (factus) aff aldralemaste materia j thins moders jnelfwom J Buddes b 164. " swa brat som wj faam visseliga wetha aff them clärckiom oc synamannom som tiid koma at almoghen hauer ämpnat och giort prestebolet" Svartb 400 (1442). skapa, forma. Medhen thet samblandet kan ey skee vtan kötzsens orenan lusta ok barnet ey än empnet eller formerat kan ey mothe sta foräldromen Huru är tha barnet orent SvKyrkobr 190. 2) utrusta, förse. pläger Westeraars altid wra wel ämpnat med flesk GPM 2: 296 (1508?). Ty at här är icke swa wel ämpnde kyrker som i Uplanden uthen monge fatige ther somme äge en oc somme ij kalker oc somme hafue aff förgyld koper theres monstantia HSH 13: 32 (1524, Brask). 3) ämna, avse, vilja. hwem thu hafdhe nu ämpnat skrifua thit bref til Hel män 170. Thy hwar en dygdh, ämpnat (relata) til ändan, hwilkin som är Christus, hon kännis wara GUdhelikin frukt SpV 16. - utse, forördna. (Om den till abbedissa valda är i bann) ma allregh offtaren til swadana ämbite ämpnas Småst på Fsv 2: 100. - Jfr fore-, til-ämna.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ämna may have also been written as æmna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ämpna )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛘᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Småst på Fsv
Småstycken på Forn Svenska. Andra serien. Samlad af R. Geete. 1900-1916. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back