Ämneliker

Old Swedish Dictionary - ämneliker

Meaning of Old Swedish word "ämneliker" (or æmneliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ämneliker (æmneliker)
materiel, sinlig. " ordhit hwilkit wi talom. .. ma ey hannas älla sees vtan thz faa warit inthrykt älla inscrifwat nokro ämnelike thinge (rei materali)" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 216.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ämneliker may have also been written as æmneliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛘᚿᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back