Anama

Old Swedish Dictionary - anama

Meaning of Old Swedish word "anama" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

anama Old Swedish word can mean:

anama
L.
anama
1) anamma, mottaga. part. pres. mottande, mottaglig (för). med gen. o menniskienne siel. .. helghetzsens anamande (beatiudinis capax) Budde 163.
anama
2) mottaga (i sit hus el. i sitt land). Troj 287, 291.
anama
5) åtaga sig. abbatissan täncke. .. altiidh at hon haffuer anamat at styra for siälomen FOVkl 215.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • anamen Troj 287, 291) ,
  • *anama igen ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᛆᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
FOVkl
Tvänne stadgar rörande förbättrad observans inom Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back