Anama

Old Swedish Dictionary - anama

Meaning of Old Swedish word "anama" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

anama Old Swedish word can mean:

anama
L.
anama
1) anamma, mottaga, taga. " redho at anama oc jnbära j äMBitis hwsin thz inbärande är" STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 2. ib 24, 36. " thetta sacramentit anamandis" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 288. ib 301. STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 163. " fran them förSTa dagh wi them (godsen) anamadhum" SD NS 1: 317 (1404). ib 433 (1405) o. s. v. anamandhe sworen edh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 218. j genkomandis at han skuli henne (sin tillämnade huSTru) anampma MB 2: 114. - öfvertaga. täddan oc til öSTra STrandh anamandhe erik puke vnder sina hand STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2:2208. andra heftinna (af folket) annamdhe erik puke tha ib 2176. - taga (från.) at konungen aff däner slotten anama STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2:4579. 2) mottaga (i sitt hus el. land), upptaga, taga till sig. the anamadho hännne STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 218. ib 662. " wart wördelika anamadher" ib 3:271. ib 282. anamade han them til maltidh widh sith bordh MB 2: 131.
anama
3) antaga, upptaga, godkänna. " annames fore full broder" SO 146. " j huat matto människionar skulu pröffuas. anamas oc wighias" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 65. en fridh vppo badhe sidhor annama STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2512. 4) fatta, uppfatta. ey är thz oc saa anamandhe ällar wndherSTandande (recipiendum) SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 3. 5) åtaga sig. anama oc uppa sik taka thoSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha reySO Ansg 187. hafdhe. .. thässa reySOna anamath oc vidhirtakit ib. " wnfaa thy ok anama gerna ok thol litit äruodhe" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 9. MB 2: 285. - til sik anama, d. s. hwilkit ärinde fornämpde elsinus abote. .. til sigh anamade STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 47. - anama sik,
anama
1) mottaga, öfvertaga- gifuer iak. .. STene benctsSOn. .. fulla makt och waldh till at wideSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKännas ok opbära ok sik annamma allan then före:na ärfdadeelen SD NS 1: 199 (1402, nyare afskr.).
anama
2) åtaga sig. skal godhir man ok rätwis draghas aff gudz kärlek ok sik anama ok opptaka aff godhom vilia at STyra almoghanom STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 361. " anamadhe sik syu ara script" ST 289. - anama in, intaga. at i haffuen annamat STocholm STadh in SToria. 1816 ff.">HSH 8: 3 (1434, afskr.). Jfr inanama. - anama up, upptaga, uppbära. anammer jak nw STrax vpp korn for heSTelopp STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 420 (1510).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • annama.
  • anampma.
  • anamma.
  • annamma.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᛆᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back