Anamelika

Old Swedish Dictionary - anamelika

Meaning of Old Swedish word "anamelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

anamelika
med välbehag. tagh anameliga thennä gafuo Lg 3: 532.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -liga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᛆᛘᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back