Anameliker

Old Swedish Dictionary - anameliker

Meaning of Old Swedish word "anameliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

anameliker
välbehaglig, tacknämlig. " är mik thz kärt oc anamelikit (acceptabile), at människian giffui swa sinom likama sina widhertorfft swasom wanmaktogha ärffwodhis diwre" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 36. huru mykit sySTranna sanger j sancti saluatoris orden är anamelikin (acceptus) gudhi oc henne ib 56. ib 65, 72. Su 186, 284 o. s. v. ST 127, 189, 190. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 39, 63. " tik täkkä ok anameliga tieniST görä" ib 581. äru täkke oc anamelike när gudhi Su 36. " thin bön wari täk oc anamelikin for alzwaldoghom gudhi" ib 319.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -likin.
  • -leker: -lek Su 186. -lig. -ligin: ligit Lg 3: 63),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᛆᛘᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back