Anbuþ

Old Swedish Dictionary - anbuþ

Meaning of Old Swedish word "anbuþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

anbuþ Old Swedish word can mean:

anbuþ
L.
anbuþ
1) redskap, verktyg, medel. " hwar man är handKLemming. 1862.">Alös wtan anKLemning. 1860. SFSS.">Bodh" Lg 221. " han war smiþir oc giorþe bröþomen þe andLg.">Buþ SOm þöm waro viþirþorftelikin" KL 190. " andLg.">Budh oc redhscap" VKR 32. mz haMBrum älla anLg.">Budhom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 235. ib 208, 281, 2: 65, 233, 3: 299. MB 1: 81. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 208. KLemming. 1860.">Gr 277. VKR 35. KLemming. 1862.">Al 7034. MB 2: 234, 237. SO 16, 22, 61. SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 45. SD 2: 13. " andLg.">Buth till gärnyng" VKR 57. " andLg.">Budh at KLemming. 1860.">Graua likit" Lg.">Bil 405. " saa spiutit oc huassa spicana oc KLemming. 1862.">Al dödzsins andLg.">Budh fore sik" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 84. liffsens wathn är eth anbwd til ath taka aff them j seg KLemming. 1862.">Alla tingas kraffther SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XXXIII. " at taka lön mz mik þolik iak hauar þiänt mäþ hans (ɔ: likamans) andLg.">Buþum" Lg.">Bu 142. MB 1: 42, 56, 133. MP 1: 241. " en iuþa diäwls anLg.">Buþ" Lg.">Bu 29. MB 1: 161. " iLgerninga andLg.">Budh ib 261. "" godleksins andLg.">Budh" VKR II. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 123. moyses var ther til andLg.">Budh ib 114. " tik swa SOm eno nyio anLg.">Budhi wil jak tee ny oc gamwl thing" ib 4: 116. är vilin eet andLg.">Budh mz hulkom gudhelikin kärlekir ledhis jn siälinna KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 199. " ey hawir KLoke ouinin annat andLg.">Budh thz honom bätir dughir til at taka älskelikhetina. .. af hiärtano" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 136. - instrument. dictadhe godh andLg.">Budh at märkia mz timana epter SOlinna gang Lg.">Bil 382. " ther lekte astrologi in Suo astrolabio the SOm KLoka mästara äru j hymelsteknom them andKLemning. 1860. SFSS.">Bodhom the ther til behöffua" Su 224. - musikKLemming. 1862.">Aliskt instrument. insändande hiärtano värlzlika sanga lusta ok vmskiptelica andLg.">Budha (instrumentorum) sötelica liudhande KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 244. MB 2: 148. Su 224. - Jfr lekara-, pino-, smidhio-, örloghanLg.">Buþ. 2) husgeråd. faar nakar man androm päninga eller andLg.">Budh (vas) til gömo MB 1: 338. til at föra oc nidhersätia gudz hws oc göma oc KLemming. 1862.">Allan thäs KLemning. 1860. SFSS.">Bonath oc andLg.">Budh ib 385. " jak är likir thom man SOm SOma städhir hawir sik til nytta ok hugnadh oc SOma til at göma j sin andLg.">Budh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 315. mins hws andLg.">Budh ok kar ib 3: 363.
anbuþ
3) manslem. " manz Lg.">Bulit anLg.">Budh" LB 4: 350. ib 2: 46, 3: 120, 127, 7: 70, 8: 49, 50. " legger man kiruil vid mans anLg.">Bud" ib 7: 100. " for KLadha j mans andhbwdh" LB 2: 36. far man KLaadha j sith anbwdh ib.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • andupþ.
  • anbodh.
  • andbodh.
  • ambudh LB 3: 127, 8: 49, 50.
  • ambud SD 2: 13 ; LB 7: 100, antbudh: -budhi MB 1: 56),
  • anbudha lös
  • anbodha- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᛒᚢᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back