And

Old Swedish Dictionary - and

Meaning of Old Swedish word "and" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

and Old Swedish word can mean:

and
L.
and
1) = ande 1. iak wil bläsa mz min and swndir ij midhio thik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexand STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 627.
and
2) = ande 3. swa gaff nectanaBus op sin and STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 503. ib 10174.
and
3) = ande 4. then hälghe and (nom.) MB 1: 278. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3918. " aff then hälgha and" STrand. 1853.">Fr 2124. " mäþ þäs hälgha anz naþe" Bu 10. MB 1: 197, 296. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 131, 135. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 255. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr (Cod. D) 417. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 93. " aff thes hälghandz inskyutilse" ST 203. " aff thes hälghanz gawo" ib 195. " aff syu thes hälghandz gafwom" ib 5. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 157. " then helliandh" MD 436, 437. loffuath mz helliandz eed STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (ynSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gre red. af Lilla STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 284. - hälgha andz hus, Helgeands-hus, hospitSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STäldt under inseende af Helgeands-ordens medlemmar. hwariu hälghä andzhuse i swerike SD 5: 565 (1346). hwarium spitSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala oc hälghä andz huse i sama biscops döme ib 566. " i helghanzhws i weSTraarus" ib NS 1: 243 (1403). ib 2: 35 (1408 i vidim. af 1411), 163 (1409), 164.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • andz anz Bu 10 ; MB 1: 197, 296; KL 131, 135; Bo 255 ; Gr (Cod. D) 417 o. s. v. Ordet sammandragers med föregående bestämd form af hälagher till hälghand, helliand),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back