And

Old Swedish Dictionary - and

Meaning of Old Swedish word "and" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

and
ande, andeväsen. " at tu lath the helghans glädi koma til min" SvB 64 (senare hälften af 1400-talet). thät jac maghe fulkomna allan thins helghans wilia ib 65. - hälgha anda hus (hälandzhus, hälianshus), Helgeands-hus, hospital stäldt under inseende af Helgeands-ordens medlemmar. um hälandzhuset ok hälandzholman ok thet folk ther ingifs oc inne bygger UrkShist 1: 4 (1436). " loth vp joan styng radmnanne helge andz hws fforstandara ena tompt" SJ 2: 47 (1749). " atj förwaradhen hälianshuset ther j haffuen jus patronatus til" Saml 6: 175 (1495).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
UrkShist
Urkunder rörande Stockholms historia. Utg. genom K. Hildebrand (och A. Bratt). 1900--1913. (s. 1--36).
➞ See all works cited in the dictionary

Back