Ande

Old Swedish Dictionary - ande

Meaning of Old Swedish word "ande" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ande Old Swedish word can mean:

ande
L.
ande
1) blåsande; blåst, vind. " swa som smydz bälghin haffuir j sik enkte wädher äller anda (flatum), wthan swa mykit han dragher aff wädhreno" Mecht 249. - ande, andedrägt anhelitus aandhe GU C 20 s. 23. 2) flyktig ämne af gasartad natur. falcones är auripigmentum röth som gwl. .. thet haffwer natrwe som brennesten, oc alkimiste kalla thet en andha (unum de spiritibus vocant) PMSkr 474. the olyan dogher til ath stadfästa alla aanda j alkimie konst, som qwekselff ib 406. " thätta salith är hwassasth oc halfastdh ath aandommen" ib 381. 3) ande, menniskans andliga natur el. väsen. människian är saman sath aff likama oc anda SpV 351. GUdz ordh. .. atskil siälen ok andan (ad divisionem aminæ ac spiritus) ib 508. siälin är. .. en enfallog nathur. .. ande kallas hon, for thy at hänna wndhirstandz krafft dömer ok atskil alt rätteligha ib. firdzins GUdh. .. göme idhan anda helan, idhra siäl ok idhan likama ib. skalt thu wndhirstanda siälinan anda wara skälikhetena ib. 4) ande, andeväsen. fran tolka ändelykt. .. beware oss GUdh fader son ok thän hälga anda MP 4: 103 ; jfr helagher. andelikom andom som äru hälghom änglom (angelicis spiritibus) begaffuade han sina mandoms miölk Mecht 96. - Jfr bylghio-, skörlifnads-, villo-ande.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aande.
  • aandhe.
  • anda MP 4: 103, 142),
  • anda dräkt ,
  • *andadrät ,
  • *anda thrutin
  • aanda trothin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back