Ande

Old Swedish Dictionary - ande

Meaning of Old Swedish word "ande" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ande Old Swedish word can mean:

ande
L.
ande
1) ande, andedrägt. " han gitar eigh draghit andan" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 204. hon drogh sin anda höght STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 302. " mäþan min ande gangar ginum mina näsa" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 530. " ey är ande i thera mun" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 273. ib 277. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 223. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 12. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1845.">PM 14. " hans ande luktade illa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 39. min ande är hetare nakre glödh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 630. " at anden qwäwyes" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 28. " for een STackot andha" ib 225. fore ondan andha ib 1: 96. " giffuer godhan andha" ib 2: 64.
ande
2) gas, ånga, flygtigt ämne. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle aanda som ärw wphöyde som är qwekselff, quinta essentia, brenneSTen, sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al armoniacum, arsenicum, äller andre, göras swa ather j geen til wathn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 9: 111. tak qwek selff wphöyth, äller hwath anda wphöydan tik täkkes ib. jnthe täp glaseth affwan äller leer fatith i hwilko andana äller aanden är ib. " swa törkas andana j the warmo STwffwonne oc bliffwa som en kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alker ib. elden skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al mälas oc wäghas til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla aandannas mognan oc tilredilse" ib 142.
ande
3) ande, själ. " iak giurar min anda up" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 13. " gauo. .. andan i guz händar" ib 522. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 250. " andhans äldher siälenna (spiritus) dröffueleken sorgh" BergSTröm. 1868--70.">Su 108. " saa braath som siälin eller andhin gaar w honom (kroppen)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 141. " än tho at anden är vilioghir. .. tho är kötit krankt" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 9. änglana som haua anda ok ey köt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 422.
ande
4) ande, andeväsen. tro en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vara sannan guþ ok þo at huaro þre personas faþer ok son ok þän häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghanda STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 185. " j naSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn fadhirs oc sons oc thes häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghanda" ST 452. ib 470. " aff them häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghanda" ib 496. ängillin thy at han är ande bliuir han när gudhi vtan atiruändä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 422. " format thu ey swa vndir STa swa som andane (spiritus)" ib 1: 86. " rädz ey andana älla diäflana (spiritus) som thw seer" ib 3: 194. af orenom andom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 144. " amot onda andomen" Ber 30. andana i wädrith STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 170. Jfr spadoms ande.
ande
1) andhämtning, andedrägt. " for swar andadräkt" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 225. " hör hör huat tiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LBöriar ey andadräkten STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alloreedha pipa" BergSTröm. 1868--70.">Su 248.
ande
2) andande, andedrägt. krankt andha fangh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 4: 343. haffwer tronght (kan äfven läsas twngth) aanda faang ib 8: 51. " dughir thz fore. .. krank andha fang" ib 3: 151.
ande
1) utrynmme för andedrägten. lagde thz (barnet) j eth skriin och bewarade thz swa at thz haffde anda rum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 6.
ande
2) andrum, tid att andas. hwazske gafs honom hwila älla roo oc näplica andarwmit (vix poteST refocillare spiritum) Bo 182.
ande
3) hvila, raST, uppehåll, STilleSTånd. ath her komme noget anderwm paa thenne feygdh HSH 19: 111 (1505). BSH 5: 248 (1508) , 249 (1508).
ande
4) luftrum, luftrör. " vm nakir människia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vare hulke STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al lifwandis andarwm (cujus omnia spiracula vitSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alis spiritus) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varen atirtäpt" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 145. fillir (för fyllir) lungo oc andarumit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 3: 91. " täppes swa ath jnthe vädher äller aandarwm är ther öffwerST" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1845.">PM XXIX.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aande. Oblik kasus af ordet i sing. sammandrages med föregående bestämd form af hälahger till hälghanda),
  • anda brudhgume
  • andhe brwdhgume )
  • andadragh ,
  • andadräkt
  • ända- )
  • andalös ,
  • anda rum
  • aanda- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back