Ändelanger

Old Swedish Dictionary - ändelanger

Meaning of Old Swedish word "ändelanger" (or ændelanger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ändelanger (ændelanger)
på längden, längs efter, från den ena ändan till den andra. I de adverbiella uttrycken ängelangs och at ängdelango. ena litla tompt liggendis. .. wt medh gatwne nordhan fore Niels Laurissons gardh nordhan gatune oc endelangx wt medh gatwne rät j hörnen ATb 2. 396 (1492). j thy runeno skal eet hws wara, hwilkit swndor skal skiptas mädh enom mwr i tw hus aat ängelango fraan korenom Hollman Bir Extr 233.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ändelanger may have also been written as ændelanger

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • ende- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚦᚽᛚᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back