Ändelika

Old Swedish Dictionary - ändelika

Meaning of Old Swedish word "ändelika" (or ændelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ändelika (ændelika)
slutligen, slutgiltigt, bestämt, avgiort. " sidhan vardher mannin ändelica dö Prosadikter 24. .. Olaffue fore thet godz ändeleca giordhe" SD 10: 95 (1371; texten är defekt). Astundar ok nakar. .. thet sama gotzet änderlica aterlösa SD NS 3: 612 (1420). " at the ändäligä strax willä forwethä seg med meg om theres lön" GPM 2: 330 (1509).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ändelika may have also been written as ændelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back