Ändelika

Old Swedish Dictionary - ändelika

Meaning of Old Swedish word "ändelika" (or ændelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ändelika Old Swedish word can mean:

ändelika (ændelika)
1) ända till slutet. mina Graf. .. ok mins sySTersons nicodemi som badha hioldum endelica skiära ok (liusa criSTna thro) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 283.
ändelika (ændelika)
2) slutligen, till siST, ändtligen, omsider. þu döve mino mäþ truldom. än ändeleka sculu þä sarleca bita STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 414. " hwath them skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al til koma ändelika (extremo teMPore)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 416. " the skulo sighara asyrie land, oc ödha hebreisca män, oc andelika skulo oc the fordärwas" ib 417. " ey thörwa the wänta sik ändelika himerike" ib 409. ib 347, 348. " hwar skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al tha ändelika j döden STiälSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1845.">PM XXVII. " han senkar äkke vtan koSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBir ändelica" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 113 ; " jfr 6. hafwer thu ändelika STadh huxat thik ther vm at tro a mina gudha" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 903.
ändelika (ændelika)
3) afgjordt, för STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alltid. jordhin skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre mz köp eller sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alw STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort ganga ändelika (in perpetum) fra sinom herra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 373. " at i akten. .. ryma ändelika vndan idhrom rättom herra til wara owina" ib 299. " at wi skulom ley magha wänta, at gudh war honum ändelika wredher" ib 435.
ändelika (ændelika)
4) i Grund, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alldeles thz (ɔ: teMPlens faaSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bur) ändeliga at skinna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2. 287. - i förbindelsen ändelika viST. är kununGr orättr, tå är thz ändelika wiST, at hans il ok odygdhelike åthäue ofräghda ey åtenaST han ok hans rike, vtan ok hans barn ok barna barn STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 49 (125, 53) ; jfr 5, 6. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 272.
ändelika (ændelika)
5) afgjordt, beSTämdt, oåteSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alleligt. hafwir thu ändelika STadhgat mz thik ath thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt engSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aledh hedhra wara gudha ST 108. - beSTämdt, ändtligen, nödvänDigt, ovilkorligen. wi wilium endelichä at war STadhue. .. hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alldes SD 4: 467 (1335, nyare afskr.). ib 5: 378 (1344, afskr.), 567 (1346). en wilde ändelika dräSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa sin owin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 33. " lät them vnDirSTanda at han ändelica ville at the skullo ga til skips vtan han" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 91. " iak vil här in rät ändelik" STephens. 1849.">Iv 4120. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 34. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 637. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 130. STephens. 1849.">Iv 552. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 10232, 10360. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1199, 1379, 1865, 3: 3776. " gunnar konung mener ändeligha ffara feredh" Di 239. " at the affskorne rydzer ändelige ffulacthenDis äre offörtöffret thenne ägnen skadhelige bsöke scole" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 524 (1511); jfr 6. tha fik han see ena bro owir hulka han sculde ändelica ganga STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 19. " thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt ändelica Grata mz honom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 166. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al jag ändelika swa snart fara tässe luSTelika wärldh Su 234. " ij skulin endSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alika her gladhi vara" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl (Cod. B, C) 594. iak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al lhär nu ändelika STephens. 1849.">Iv 4111. iak hafuer lofuath a mina tro thz iak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ändelika göra swo ib 2920. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thu oc ändelica faSTa. tha skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thu soMPninn längia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 129. " gudh fadhir ville at han skulle ändelica döö" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 184. " män thz skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al wara endelika STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghans tarf at haua kunung enwSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldugan. .. tå spiria wise män. .. hvat thet är mera STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghans tarf at haua kunung äpte byrd älla weli amoghans" STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 9 (22, 10). ib 65 (160, 71), 71 (175, 78). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 167. Gra Gambla STadgar [såsom bihang till BiäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 28 (1375, orig.). STephens. 1849.">Iv 3692, 4432. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3717. ST 16. varo mange fafänge tima for the godha gerninga oc j bland thom hulke ändelica ägha vpfyllas (vacua teMPora, quæ necesse eST, ut omnia STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1845.">PMpentatur) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 203. hafdhe tha länGre STanDith the STriidh tha matte iak ändelika dö STephens. 1849.">Iv 5187. " thu wardher endelika pino thola, ellir gudhum offra" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 535. " äru nakor thing görande j STegherhuseno ändelika aff wärldz folke, tha waria ther när en ällir twa aff focariis" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 100. VKR 3. sigher han nee, som wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldher wardher böthe gildeno !UDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. KröninGra Gambla STadgar [såsom bihang till BiäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? (1/2) maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK peninga. .. oc wara (för ware) endeliga STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldherman i andra aareno neSTh efftheSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKomende STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGGK 103. kungör iak. .. honum at ändelica är gudz vili at han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al rasSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLica koma til rom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 251. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7792. - iu ändelika se iu 5.
ändelika (ændelika)
6) visserligen, för visso. ändelika (utique) är thänne mannin mandraSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pare STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 175. ib 202. " tilbör idhir ändelica glädhias mz os" Gr 315. " swa forma ändelica (utique) gömarin. .. at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bortälta thom som vihDirfreSTa at garua vnDi GrunduSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 242. " thänne konungn forethänkir Diäfwlsins thiänsito man at ophöghia ok girnas at lydha honum hulkit som ändelica är andelikin blygdh ib 338. "ib 4: 4. " vitanDis at swa som vi kunnoghe vardhum mannum om ordh älla giärninga. swa ändelika (nimirum) kunnoghoms oc vi viGriplaka (för- leka) andanom om thankana" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 268. " om swa är, som oc ändeleka är" Su 187. " vm the hafdhin latit af sinne islko. ändelika (utigque) hafdhe iak gifwit ok fulkomnadh thz godha som iak lofwadhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 298. " vm thu viSTe ok kände thina dagha ändelika Gräte thu" ib 385. ib 3. 441. vtan enna handa nadha smörilse ok andelikin glädhi hafdhe warit ingutin j hans hugh ändelika hafdhe han wanskas ok forgangit j fyrtighi dagha äruodhe ib 1: 308. - i svar: visserligen; jo visserligen. hwat skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al geSTin göra. tha han är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort kördhir. .. ändelika äghar han sighia them han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort älte min vin mädhan thu vilt ey taka mik j thit hws tha skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al iak ganga til nakon annan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 158. ib 229. " thu mat spyria hwat thz är at hafwa ckara syn ok öghon ändelika then seer liwslika hulkin som hawir gudhelika snille mz gudhlikom kärlek" ib 225. ib 118. " brdudhin swarade min frw. .. wansamlika finnas män, som sik wnDirgiffua wilia enna qwinno foresyn. .. hwilke ather gudz modher swarade, ändelika skulu the komma som mins sons ordh skulu anama mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom sötma" ib 4: 70. o min söta fru sät the brazena j mit bryST jomfrvn sagdhe jak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ändelika göra thz ib 1: 190. hwat ey hafdhe iak format siälfwir at dräSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa han. älla hwat ey formatte iak nidhri sänkia han j enom punct. ändelika formatte iak thz (utique possem) vtan iak thol han ok STädhir for andra manna kännedom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 98. ib 88. " vm thw köpe thinom son kiortel mz thins thiänara päningom huat ey vare kiortelin rättelica hans som pänningana atte ändelica varw swa ib 2: 32. lib 1: 242. skdodhin himilsins fughla. .. huat ey ären j mera värdhe än the ändelica meer" MP 1: 290. - dock visserligen, dock i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla händelser, ju dock. bllamannin Suaradhe. .. thy äru hans synde här opinbaradh när gudhelike rätuiso at han fik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre än jdhrugha aff gudhelicom kärlek fore sina STora synDir som han hawir giort riDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. KröninGra Gambla STadgar [såsom bihang till BiäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDarin Suaradhe han trodhe ändelica oc hoSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhis (ipse utique speravit et creDiDit) at faa sannan idrugha för dödhin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 12. - iu ändelika, jo visserligen. Gr 295. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 66, 2: 150. Se iu 9.
ändelika (ændelika)
7) verSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLigen? ingelundh kunnenDis anned fforSTaa, vtan swa endelighe j sanningen är SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 524 (1511). Jfr 6. - Jfr oändelika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ändelika may have also been written as ændelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • endelica.
  • lendelicha VKR 3.
  • endelichä SD 4: 467 (1335, nyare afskr.). ändeligha Di 239 ; RK 3: 3776.
  • ändeliga MB 2: 130, 287 ; Lg 637.
  • endeliga SGGK 103.
  • ändelige FM 524 (1511).
  • endelighe ib. " endelige" BSH 5: 523 (1513).
  • ändeleka Bu 414 ; Su 187.
  • endalika Fl (Cod. B, C) 594. endaligha RK 2: 1379, 1865. ändelik (i rimsl.) Iv 4120.
  • ändlika GS 28 (1375, orig.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back