Andeliker

Old Swedish Dictionary - andeliker

Meaning of Old Swedish word "andeliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

andeliker
andlig. " andelikom andom som äru hälghom änglom (angelicis spiritibus) begaffuade han sina mandoms miölk" Mecht 96. sukkadhe inerlika, mz höghe röts, til gudh j andelikom fatidom ib 288. moth thera ondzsko som andelike äru (contra spiritualia nequitiæ) i wädhreno SpV 398. " aff thänna andhelika märkilse (mystica significatione)" ib 18. - med afs. på kyrkan el. kyrkans tjenare. meth ärlikom. .. herra oc andelikom fadher biscop knute SD NS 3: 176 (1416).

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back