Ändilanger

Old Swedish Dictionary - ändilanger

Meaning of Old Swedish word "ändilanger" (or ændilanger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ändilanger (ændilanger)
ÊL. - n. adv. från den ene änden till den andre, ändalångs, på längden, långs efter. hanf or badhe twärth ok ändelancht gynomthera her Di 216. hagen. .. girode en wägh twärth ok ändelmancht j gynom thera här ib 256. " tak i [1] brödh. .. oc klyff thz i tw ok kärne thz twärt ok ände lankt" LB 3: 199. Jfr ändalanger, ändlanger.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ändilanger may have also been written as ændilanger

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚦᛁᛚᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back