Ändogher

Old Swedish Dictionary - ändogher

Meaning of Old Swedish word "ändogher" (or ændogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ändogher Old Swedish word can mean:

ändogher (ændogher)
1) slutlig, avgjord, bestämd. Än han fik engin ändogh swar aff GUdhi, som han astundadhe SkrtUppb 415. jak. .. hafuer giort ena ändugha oc stadhuga sämio. . meth. . priarenom oc brödhrom af sancti Olafs klostre i Scara SD NS 2: 293 (1410).
ändogher (ændogher)
2) duglig, duktig, verksam. Actiuus ändoger GU C 20 s. 7. Effiax fultaga ok ändoger. .. jnefficax vanskeligin ok oändoger ib 209. procinctus idest expediens et armatus ändoger ok wäl väkinter ib 487. - Jfr oändogher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ändogher may have also been written as ændogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back