Ändoghet

Old Swedish Dictionary - ändoghet

Meaning of Old Swedish word "ändoghet" (or ændoghet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ändoghet (ændoghet)
besked, svar. " iomffrun. .. gaff konungenom clarasta ändoghet oppa hans wilia oc begärilse" Lg 3: 310.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ändoghet may have also been written as ændoghet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚦᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back