Andra

Old Swedish Dictionary - andra

Meaning of Old Swedish word "andra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

andra
förse med träskoning. andra alla tina sleda tha thuu them insäther Brasks Cal 265. en aff them (legodrängarna) schal kunna. .. andra sledar oc axlavagna (för axla vagna) Arnell Brask BiI 25.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back