Andraledhis

Old Swedish Dictionary - andraledhis

Meaning of Old Swedish word "andraledhis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

andraledhis
annorledes, annorlunda, på annat sätt. som thän ther ey kunde andrSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aledhis bärgha sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 52. " än gudh ville andrSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aledhis" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 26. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2016. MB 2: 411. Ber 246. Su 398, 422. ST 24. andrSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aledhis. .. andrSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aledhis, på ett sätt. .. på ett annat. ledhis freSTa han värlzlica människior STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 350. Jfr andra leþ under leþ samt annorledh och annorledhis.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚦᚱᛆᛚᚽᚦᚼᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back