Andsvar

Old Swedish Dictionary - andsvar

Meaning of Old Swedish word "andsvar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

andsvar
svar. " läta guz ansuar" Bu 5. " gästren svara tel pröuelse ok sände in ansuar" ib 145. " gaf guþ hanom atta dagha frest tel anzuara" ib 20. " bedes anzsuar tel skälen" ib 21. ib 64, 174, 504, 521. " at hanom varþ ägte tel ansuara (då han ingenting kunde svara)" ib 20. " huat hanom wrþe tel anzsuara (hvad han skulle svara)" ib. " gaff andswar" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 198. the gåffwe mi ther till answare RK 3: (sista forts.) 6075. MB 1: 505. Bo228. Fl168, 335, 1341, 1497. Iv 1097. Al 7606, 7998. RK 1: 398, 1431, 1599. - svar, ansvar. til anzswar sta Fl 1705.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ansvar.
  • änzsvar.
  • anzuar Bu 504.
  • antsvar RK 1: 398, 1431, 1599 ; Al 7998. antzswar ib 7003; MB 1: 505),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚦᛋᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back