Andsvara

Old Swedish Dictionary - andsvara

Meaning of Old Swedish word "andsvara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

andsvara Old Swedish word can mean:

andsvara
L.
andsvara
1) svara. " laurencius vilde hanom ängte andsuara" Bu 415. " them andswaradhis aff hympnum" Bil 108. " alle sagþo at väl var ansvarat" Bu 145. ib 174. Bil 731. MB 1: 149, 243, 505, (Cod B) 532. RK 1: 395.
andsvara
2) stå till svars, ansvara. andzswarä baþe firi guþi ok firi oss SD 5: 606 (1346). " han skal antzswara fore hwar then som tappas fore hans wangömo MB 1: 291. "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ansvara.
  • anzsuara: -at Bu 174.
  • antswara RK 1: 395 ;
  • -ar MB 1: 243. antzswara),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚦᛋᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back