Andvardhan

Old Swedish Dictionary - andvardhan

Meaning of Old Swedish word "andvardhan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

andvardhan Old Swedish word can mean:

andvardhan
,f.
andvardhan
1) vård, förvar. " gifuer jac mic mz hans eghnom ärandom i hans anduardhan STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 536. "" diäfwllin takir han j sina antwardhan" ST 132.
andvardhan
2) uppdrag, bemyndigande. " han scal medh abbatisse confessoris oc syslomanzins antwardhan eenkannelica in taka oc vp bära aff landbomen oc quarnom alt korn" VKR 36. " göri thet ey vtan abbatisse oc sySTra oc brödhra antwardhan" ib 37. Bir 5: 117, 118.
Alternative forms or notes:
  • ant- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚦᚠᛆᚱᚦᚼᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back