Andvardhan

Old Swedish Dictionary - andvardhan

Meaning of Old Swedish word "andvardhan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

andvardhan Old Swedish word can mean:

andvardhan
1) öfverlemnade (till förvar). SD NS 3: 417 (1419). Budde 173. - förvar, vård. han tok thet (godset) j sina anthwardhan PMSkr 23. " swa mykin part han i sine antwordhen haffuer ther wil han tilswara och rekenskap fföre göre" SJ 2: 235 (1493). - vård, omvårdnad. peder fywmbo hade thagit hennis moder til sigh i sin hwss ok antwordan SJ 2: 138 (1489).
andvardhan
2) uppdrag, bemyndigande. SD NS 3: 287 (1417). SvSkr 1: 39 (1504).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ant-.
  • -wordan )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚦᚠᛆᚱᚦᚼᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
➞ See all works cited in the dictionary

Back