Anfäkting

Old Swedish Dictionary - anfäkting

Meaning of Old Swedish word "anfäkting" (or anfækting) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

anfäkting Old Swedish word can mean:

anfäkting (anfækting)
1) anfall, angrepp, häftigt oroande, anfäktning. BSH 4: 282 (1501). medh. .. utlendske mäns anfächtning BtRK 59 (1397). " anfächtning aff nogen vtlänsk herre ib 120 (1436). " " aff andana i wädrith, huilka honum bekymbra med magha handha anfektyngar" LB 7: 170.
anfäkting (anfækting)
2) strid, fäjd, ofred. the rytzer haffue stor andfäktning met the tathere FM 306 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so anfäkting may have also been written as anfækting

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • anfächtning.
  • andfäktning.
  • -ar.
  • -er BSH 4: 282 (1501) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚠᛅᚴᛏᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back