Anfal

Old Swedish Dictionary - anfal

Meaning of Old Swedish word "anfal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

anfal Old Swedish word can mean:

anfal
1) anfall. " SD 3: 413. "FH 1: 180 (1497, nyare afskr.). HSH 20: 154 (1507). BSH 5: 392 (1510). " hwat til saadanä anfal göris skal" FM 97 (1497-1501). naaken anfectingh oc anfal skeddä in oppaa wiborgx lään ib 154 (1504).
anfal
2) det som tillstöter, tillstötande (besvärlig) omständighet, hinder for sadhana anfäldh skuldh, som wi nw här met bekömbrdhe ärom FM 60 (1457). " han kan them ey sende hiit för nogra andre brösther och anfall skull ib 291 (1506). "
Alternative forms or notes:
  • anfäldh.
  • andfall BSH 5: 392 (1510)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚠᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back