Äng

Old Swedish Dictionary - äng

Meaning of Old Swedish word "äng" (or æng) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äng (æng)
äng. "nr han gik vt a angena at rökta sin häst" Bir 1: 221. " then som hawir käran häst sPar ey sinne väluxsto äng at hästin skuli ther födhas ib 3: 223. kom han ther näst wt opPa ena fagra oc gröna äng opPa the änginne ther vaxaste alla handa blomsther oc yrtir" Pa 20. " maricius ok ans cuMPana. .. satto sin tiald. .. a vänsasto ängh viþ roduum älf" Bo 508. " thär (i Värend) war mykit GOt, swa som. .. akir ok väna änghia ok thiokke skogha" Lg.">Bil 884. ib 845. vm söta ängia MP 1: 333. " thz är onth köra swarth swin owir swidhan ängia" GO 968. torsten smidh. .. kördhe heem aff ängena eth laass höö Lg 3: 379. " i ängiom ok öjom" Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 60 (150, 66). i änggiwm SD NS 2: 90 (1409), se under ängiaBol. vm ena eng ok een deel i thera aker ib 115 (1409). " kännis jak. .. haffwa salth ena mina ängh aff i!UDDA_TECKEN? skat laass, som liggher vpPa ledzala i niirmenranta. .. her andrs ärlandzson" ib 605 (1413, gammal afskr.). kerde thomas möllare Pa her gerlagh vm xx lass ängh ib 1: 398 (1405, gammal afskr.). kännis jäk mik hava latet. .. jönise ärnolfsson aastta las äng j öiaängiom. .. fore eet halft pund coPar, met swa skiälum, at swa mykit swm briste j ängiomän, swa mykit skal brist j coParenom DD 3: 6 (1364, afskr.). " sex teger ängh" ib 215 (1483). " eth stykke äng ib. 1 stykke ängh liggiandis widh hastabro. .. hwilkit stykke ängh ligger i III raar" FH 4: 37 (1454). II stycke äng ib 38 (1454). ib 40 (1454). " jak wnner thöm. .. ena ängh liggiandis j twem styckiom. . hwilkin ängh som liger wndher kiriola by, ffore ena ängh som ok ligger i twem styckiom, huilkom som liggher wndher kailaby" ib 3: 22 (1442). ib 23 (1442), 25 (1442). mit GOz i romvndälef. .. mäþ allu þy þer til ligger, aker ok äng, skogh ok al annor tillyþände SD 6: 149 (1349). ib NS 1: 170 (1402), 370 (1404), 389 (1404). - i ortnamn. pratum quod dicitur stenungæ eng SD 1: 566 (1279). " pratum quod dici tur Lg.">Bildæsteens æng" ib 4: 168 (1330). " in prato dicto litloæng" ib 5: 290 (1344, nyare afskr.). iui hiorþbärgs ängh ib 662 (1347). in førisengh ib 2: 621 (1310). - Jfr blomster-, byaköpe-, ladhu-, Panta-, rosen-, skogh-, staräng, äfvensom änge, änger.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äng may have also been written as æng

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • ääng SmålL 3: pr. eng. eingh SD NS 1: 389 (1404). änghn ib 370 (1404). " egn" SML Kk: 2: pr-, J 13: pr., 14. 4. pl. -iar. dat. -ium. -iom),
 • ängiabol
 • -bool )
 • ängia butn
 • engebotn )
 • ängia byte
 • engebyte DD 3: 225 (1488)),
 • ängia dela
 • engie- )
 • ängia fiälder
 • änghefyälder )
 • ängia garþer ,
 • ängia giäld
 • -giald )
 • ängia humper
 • -homper )
 • ängia laþa ,
 • änghialaghi ,
 • ängia lykkia
 • ängia skipte ,
 • ängia slätter
 • enge- )
 • ängia stykke
 • ängia tegher

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back