Äng

Old Swedish Dictionary - äng

Meaning of Old Swedish word "äng" (or æng) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äng may have also been written as æng

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • *ängia blomster
 • ängla bol (bole, boligh) n. jak haffuer ingen engelogh til lmyn gardh. .. her Stens breff. .. som han gaff mik. .. paa en gardh, som är Höghassa, til engebole BSH 5: 24 (1504).
 • *ängia del
 • ängia fiälder m. ängsmark som icke tillhör någon enskild li byn. en vrfiäld, som är en ängiafiäll i Danmarka sokn liggiandis SD NS 3: 536 (1420). Jngwar. .. talede til Erik j Bodum om eet ängefyäl GPM 2: 432 (1492). RP 2: 186 (1390).
 • *ängia flat
 • ängia gardher m.L. gärdesgård omkring en ägn. kastade en roo ok flytte ängis gaardhen paa samfelde jordh Svartb 524 (1477).
 • *ängia haghi
 • ängia humper m. från byns övriga ägor avskilt liggande äng. 2 ängihwmpa, som slaass wppa 1 lass hö om aarit VKJ 39. Item liggia til Stora gardhin i Sighwalstadhum 3 änghiahompa i Hoornstaffwis ängh ib 41 (1447). 3 änghia humpa, som wppa slas 2 las höö wm aridh ib 273 (1447).
 • *ängiaköp
 • *ängla land
 • *ängia legha
 • *ängia pänningar
 • ängia skipte n. ängsskifte, ängslott, avskiftad del av äng. at wij hafwom. .. sålt. .. wåra ängia skipta, som kallas östersta Skällenäss och middelsta Nääs Trolles Jb Bil 207 (1481, nyare avskrift).
 • ängia tegher m. ängsteg. tha kärdhis oppa en ängia teegh NMU 1: l04 (1425). Thär tiil liggher en ängiategher vppa Hwenenne VKJ 138.
 • *ängia thrätta

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back