Ängaledhis

Old Swedish Dictionary - ängaledhis

Meaning of Old Swedish word "ängaledhis" (or ængaledhis) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ängaledhis (ængaledhis)
ingalunda, på intet vis, icke alls. han gat ängaledhis hwilo haft Gr 283. Bimen är yrthin widhertorfftogh, engaledhis, wthan hällir blomstridh SpV 24. mörkren beGripa ällir taka engaledhis tik ib 475. (du skall) lata them engaledhis dwälias när thik SkrtUppb 26. Jngaledis, vthan the twa syna händher j syndoga mandzsens blodhe SvKyrkobr 202. " tha skal confessor. .. läggia them (dem som icke är nöjda med valet) ffore at innan thre dagha näst effthirkomande skula the frambära oc lata höra hwat thät är som the haffua mote thy walino. .. oc sidhan engoledhis tilstedhias" Småst på Fsv 2: 92. Jtem städhi ekke abbatissan trätto oc delo oc engoledis styrke them ib 2: 212. " en iak ville engeledhis latha mik fra hans eghin rät Arvstv (1461) 49. bekennes wi med Gudh. .. ath wi thet thaa ingen lees kunne forstaa. .. huafore är saa dana lyngn och squaller ingen ledes troenne" HT 38: 121 (153?).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ängaledhis may have also been written as ængaledhis

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • ingaledhis )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛆᛚᚽᚦᚼᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
HT
Historisk Tidskrift.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Småst på Fsv
Småstycken på Forn Svenska. Andra serien. Samlad af R. Geete. 1900-1916. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back