Ängaleþis

Old Swedish Dictionary - ängaleþis

Meaning of Old Swedish word "ängaleþis" (or ængaleþis) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ängaleþis (ængaleþis)
på intet sätt, ingalunda. hänne syntes sik Vara Sua fägna liuseno at hon wilde ägoleþes þät Frans ik lata Lg.">Bu 12. " Vallius. 1850--54.">Diäfwlin wilde engaledhis sighia thz" KL 45. " mange badho han. .. sPara hanum for gudz sculd ok han wilde engaledhis" ib 33. tha ville han ängaledhis vända j gen vtan han vilde io ändelica fara the reSOna Fram Pa 16. gudh wil hawa godhgerninga rena, oc ängeledhis blandadha mz ondzskaps söör MB 1: 276. " mz ther ängaledhis sighias mey gen" ib 34. " thordhe asnen änga ledhis Fram ga" ib 413. " thetta laat enga ledhes" BSH 1: 143 (1373). at thu. .. ingaleVallius. 1850--54.">Dis röris äller giffwis widh dröffwilsenna böliom Su 135. een kiortil. .. swa sidhan at han taki mot opPa skinnbenith oc engo ledhis lengir VKR 11. " ängalehis skalt lthu fa hymerikis rike" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 86. " engaledhes äro the (mynten) like warom päningom" Lg 440. KL 15, 369. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 102, 167. MB 1: l66, 434. MP 1: 351, 5: 28, 81. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 97, 103, 134. Va 34, 39, 42. SO 28. LB 3: 41. Lg 334. Lgren. 1875.">LfK 84. MB 2: 65, 237. Vallius. 1850--54.">Di 58, 117, 161. RK 2: 791, 8998, 3: 2500. Gers Frest 57. - i sVar. thänkir thu at thu äst nw sloppin w Varom handom, ängaledhis, thu scalt nw först här näst böria til at pinas Pa 16. " hwat ey munde tholkit offir mädhan thz Var swa litit Vanwyrdhas älla forsmas. ängaledhis" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 9. ib 3. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: l140, 3: 227. thu thror at all the nadh iak hadhe aff gudhi, war mik giffwin wtan ärffwode. lney engaleVallius. 1850--54.">Dis Lg 818.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ängaleþis may have also been written as ængaleþis

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • enga-.
 • engha- StadsL R: 34: pr. i var. änge- MB 1: 34, 166, 276, 434. enge. Va 34, 39, 42 ; RK 2: 791.
 • engo- KL 15 ; Bir 5: 134 ; VKR II. engho MP 1: 351.
 • ägo- Bu 12.
 • inga- Su 135 ; RK 3: 2500.
 • jnga- MB 2: 65, 237 ; LfK 84.
 • ingha- MP 5: 28, 81 ; SO 28.
 • inge RK 2: 8988. ynghGers Fresdt 57. -leþes Bu 12.
 • -ledhes BSH 1: 143 (1373); LfK 84 ; Lg 334, 440.
 • -ledes RK 2: 791, 8998. - leedes ib 3: 2500.
 • -lädhis KL 15.
 • -ledz Va 34, 39, 42 ; SO 28),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛆᛚᚽᚦᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back