Ängalunda

Old Swedish Dictionary - ängalunda

Meaning of Old Swedish word "ängalunda" (or ængalunda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ängalunda (ængalunda)
på intet sätt; ingalunda. hon kunde thz engelunda aff bidhiä Va 28. " thaa schall lthz engelunda rantzakes vtan thwa aff radit äro ther offuer" SO 1145. " böte i embetet eth pundh wax. .. jngalunda stadzins [reth] forsumet ib. ingalwnde iag thz samtyckia vill" RK 3: (sista forts.) 4910. BSH 5: 173 (1507). FM 351 (1507), 424 (1509), 451 (1510). RK 3: 2129, (sista forts.) 4673. HSH 24: 76 (1516) , 87.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ängalunda may have also been written as ængalunda

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • enge- Va 8 ; SO 114.
  • inga- RK 3: 2129.
  • jnga- SO 114.
  • linge- BSH 5: 173 (1507) ; HSH 24: 76 (1516) , 87. jnge- FM 324 (1507). ingen ib 451 (1510).
  • ing- ib 424 (1509).
  • lwnde RK 3: (sista forts.) 4673, 4910; FM 324 (1507), 424 (1509). -lundhe BSH 5: 173 (1507) , på två st.). -lwndhe ib 451 (1510); HSH 24: 76 (1516) , 87),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛆᛚᚢᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back