Ängalunda

Old Swedish Dictionary - ängalunda

Meaning of Old Swedish word "ängalunda" (or ængalunda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ängalunda (ængalunda)
ingalunda, på intet sätt, icke alls. Hon haffde thet jngalwndan forskillad Troj 275. " oss STod thet engelunde til görende" Reuterdahl KyrkohiST III: 2, s. 545 (1471?). Taa äre wii alle nw här swa til lens wordne, ad wii paa kronennis wegne swadant här epter enginlunde tilSTedhie wele Uppspriv 18 (1491). Tha sade borgameSTarene: Wil lthu jngalunda halle lydnen? STb 3: 313 (1496). her Niclis ville jngelunde vtan STrax iij mark peninga ib 4: 130 (1506). hwat the gode men ther offuersende ware hanom och jomfru STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitte hade lagt, sacht ok formydhlat i mellen vylde han ingen lunda aff gaa STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 243 (1504).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ängalunda may have also been written as ængalunda

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • ingalunda )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛆᛚᚢᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Uppspriv
Uppsala stads stadsprivilegier jämte dit hörande handlingar. Utg. af C. M. Kjellberg. 1907.
➞ See all works cited in the dictionary

Back