Ängil

Old Swedish Dictionary - ängil

Meaning of Old Swedish word "ängil" (or ængil) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ängil (ængil)
ss tillnamn. "johannis ængil" SD 2: 13 (1236). per dominum iohannem, dictum ängill ib 529 (1308, nyare afskr.). [sigillum] fratris jsraelis joans engils ib 66 (1228). - Jfr arkängil.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ängil may have also been written as ængil

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • engil RK 1: 1447.
 • änghil Bil 694, 714.
 • ängill SD 2: 529 (1308, nyare afskr.). ängel. dat. ängli Bu 17.
 • ängle ib 24 ; GO 616 ; MB 2: l355. gen. ängils KL 143.
 • engils SD 2: 66 (1288).
 • ängels MB 1: 54.
 • änglar ib (Cod. B) 539.
 • änglär VGL IV 16: 1. ängla. änggla Bu 23, 24.
 • engla Bil 539.
 • ägla Bu 23.
 • ängla.
 • ägla MB 2: 367. dat. änglom. änglum Bil 277.
 • hänglum VGL IV 15: 12. gen. ängla MB 1: 36.
 • ängillin KL 154 ; Bo 23, 112, 113, Bir 1: 136, 3: 105, 426, 443, 444, 445, 447, 448 ; MB 2: 245 (på två st.), 357 (på två st.). ängilen ib 343, 357.
 • ängillen Bo 97 ; MB 2: 345 (på tre st.), 346, 357. ängelin Bir 3: 104, 4: (Art) 183; MB 1: 50, 55, 56, 2: 357.
 • engelin Bil 846.
 • ängelen Bu 4, 13 ; MB 2: 357.
 • engelen Bu 133.
 • ängellen ib 13.
 • änglin MB 1: (Cod. B) 532. dat. änglenum MB 1: 50.
 • änglenom Bir 1: 35 ; MB 1: 54, 2: 335, 336, 337, 338.
 • ängilsins Bo 98 ; Bir 1: 137, 3: 446, 447.
 • ängilsens MB 2: 345, 349, 368.
 • ängelsins ib 1: 50, 54 (på två st.). ängelins ib 2: 367.
 • lnom.
 • änglane MB 1: 36, 155 ; Bo 49 ; Bir 1: 136, 377; MP 1: 24.
 • änglanar MB 1: (Cod. B) 539. ack. änglana ib (Cod. A) 54.
 • änglomen ib 56.
 • änglomin Bir 4: (Dikt) 245. gen. änglanna ib 1: 73, 4: (Dikt) 229, 269),
 • ängla brödh ,
 • ängla kor
 • -koor )
 • ängla liknilse ,
 • ängla liverne
 • ängal lof ,
 • ängla moghe ,
 • änga sanger
 • engla- )
 • ängla skari
 • engla- )
 • ängla sol ,
 • ängla ämbite
 • -bete )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back