Ängil

Old Swedish Dictionary - ängil

Meaning of Old Swedish word "ängil" (or ængil) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ängil (ængil)
ängel. (Roland) bad tha gudh sände sigh ängil sin Gabrielem KarlM (El) 97 (sin engil Gabrielem Ver) aa hwariom pelare ellir stolpe stod eth belethe fagordt som ängeld Troj 187. om Christus hafde taghit pa sik englanna naturam aff enom engele, tha hafe han ok lthen ena engelen aterlöst SvKyrkobr 132. " fore thy at ngelenom ey tilborde aterlösningen" ib 149. Hafuer hwar menniskiä sin engel som hona scal gömä. Ey eens (ej endast) hwar menniskiä hafuer sin engell, Vthan jemuel hwart rike. .. hwart closter hafua syna besynnerliga engla sik til gömärä. .. huar een siel. .. antvordas hon aff gudhi enom besynnerlige engele som hona scal gömä. .. Hwat kan tha then egelen kungöra thet the ey see ok vitha. .. Stoor glädhi är allom lhelgom en glomb ouer hwan een syndäre görende räthä syndä bädringh ib 202. Thil gudz hälgha ängila bidhi siwkir swa: Iak bidher idher alla hälgasta gudz ängla. .. ath hon medh idher hälghom änglom glädhes ib 267. SvB 353. Än hwru nyttogh oc gudhi täkkelighen ängilsens helsa är. .. thu skalt wetha, at ängilsens helsa haffwer altidh waridh hallen j största wörningh JMPs 486. Här loffuer man oc bidher siin ängil. .. thu min käristä härre gudz änghil. .. nw bidher jac tik min älskäliken gudz ängel SvB 357.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ängil may have also been written as ængil

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ängla brödh n. änglars bröd. manna, thet är ängla brödh aa wart maal Mecht 113. " mannen aat ängla bröd. .. änglana hördes oc siwnga" ib 234.
  • *ängla gerarcia
  • ängla kor m. änglakör, änglaskara. Thänna dyra stenen jaspis. . är. .. ämwäl dyrare än alla ix ängla chora natwr JMPs 537.
  • *ängla like
  • ängla liverne n. änglalevnad. Oc alle hörande Josaphatz ängla lifurene. .. vndradho the storlika Prosadikter 107. Alle lgudz ängla, the gladdos aff tik, fför thy thu haffdhe ängla liffuerne här j iordherike SvB 345.
  • ängla skari m. änglaskara. Frögdhins nw alle the ängla skara j hymerike, frögdhens enkannelika the höggxto änglane. .. Oc alle ängla läthi nw höra sin lywdh SvKyrkobr 315. - Jfr mädhängil.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
KarlM (El)
/se KarlM (Ver)/
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back