Änginstads

Old Swedish Dictionary - änginstads

Meaning of Old Swedish word "änginstads" (or ænginstads) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

änginstads (ænginstads)
någonstädes, lingenstädes. " är hwars weyna fra henne (jorden) op til himpna, oc ängin stadz nidher" MB 1: 40. closterlöpara, som. .. alla stadz wilia wara wälkomne oc ingenstadz wäl liffuandhe Su 60. at skatta godzit ok kronone ingield eingom stadz minskas SD NS 2: 125 (1409). BSH 3: 180 (1467). " wedh jak mik inghen stas haffwe mik förbrwith i moth ederth herredöme" ib 5: 468 (1511). FM 144 (1502). Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv (Cod. B) 579. the loffuade engenstades göre lasse bonde nogot hynder Vallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 3: 233 (1486). " jngestadz torde han gånga in" RK 3: (sista forts.) 4471. " skulde niclis oc hans a husit bliffua oc engen stadz i lanVallius. 1850--54.">Dit at rida" ib 2: 5883. lkonungen. .. badh at the skuldo engistadz farä Va 48. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 57. - ingen Vart. hiolt skipit at thz ängenstadz kom Vallius. 1850--54.">Di 21.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so änginstads may have also been written as ænginstads

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • ängin stadz MB 1: 40.
  • ängenstandz Di 21. engen stadz StadsL Add. A; KrLL Kp 7; pr.; Bir 4: l57; RK 2: 5883.
  • ingenstadz Su 60. inghen stas BSH 5: 468 (1511).
  • engenstades DD 3: 233 (1466).
  • engistadz Iv (Cod. B) 579 ; Va 48. ingastadz KrLL Kp 7: pr. li var. jngestadz RK 3: (sista forts.) 441.
  • eingastadz BSH 3: 180 (1467). eingom stadz SD NS 2: 125 (1409). " jngen stedz" FM 144 (1502)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛁᚿᛋᛏᛆᚦᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back