Änginstads

Old Swedish Dictionary - änginstads

Meaning of Old Swedish word "änginstads" (or ænginstads) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

änginstads (ænginstads)
ingenSTädes. Än wthan honom kan enghin STadz omskipte göra nakra forbättringh, ok engrahanda goth kan täkkias SpV 452. fintz thät ingen STadh i laghen ArvSTv 48 (1461). Eodem die bödz Karll Martinsson. .. ath han skal engaSTadz fara aff by, innan thes ath wor kere höuitzsman her STen komber heem STb 1: 333 (1482). Samma dag Thomas Olffson zacer til xl lmarck fore olaga köp och jngeSTadz borgere ib 3: 170 (1494). the äre kranck och wanför folk baden tw, swa ath the formechte jngenSTades flytta eller fara ib 3: 191 (1494). Oc ey at enaST äro the fornämpde articuli engaSTadz a moot fornämpda reghlo conSTitucionibus SmåST på Fsv 156 (1443). thy han (kejsaren) haffwer jngenSTadhes lydhno pa kesara dömithz wäghna ib 335 (1519).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so änginstads may have also been written as ænginstads

Part of speech: ab

Additional information: adv. L.

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛁᚿᛋᛏᛆᚦᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Småst på Fsv
Småstycken på Forn Svenska. Andra serien. Samlad af R. Geete. 1900-1916. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back