Angist

Old Swedish Dictionary - angist

Meaning of Old Swedish word "angist" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

angist Old Swedish word can mean:

angist
1) trångmål, vedermöda, nöd, olycka. Iv 824. Fr 1315. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2434, 4285. wisto. .. tholikis siwkdoms angist Lg.">Bil 610. " minzskas skulle hans angist oc genwärdha Lg 89. "" Frälste konungin aff sinne nödh oc angist" MB 2: 259.
angist
2) ångest, ängslan. " Lg.">Bil 878. "Su 43. Iv 551. opfyltis mit hiärta mz sorgh ok angist Bir 3: 156. Gr 263. Fr 619. Al 8460. " fik tha stora angist thz han hafdhe bucefAl mist" ib 9487. " hawa thäs angist, at han mon swa myklo hardhare hämpna ower them" MB 1: 271. hafde angist fore at the giordo honom ve Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1065. Fr 1294. " thu hafdhe angist oc sorgh fore mik" Lg 44. ib 43. " mik thykker thu hafuer een angist bära" Iv 4427. ib 1400. " ther fore bär iak angist ok mödho Al 490. "

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚵᛁᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back