Angistlika

Old Swedish Dictionary - angistlika

Meaning of Old Swedish word "angistlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

angistlika Old Swedish word can mean:

angistlika
1) på ett sätt som vållar vedermöda el. ångest, häftigt, våldsamt, förfärligt, öfver måttan, högeligen. thogh swa angeslica at reghna Iv 412. ib 1628. " swa angislika han mik ther slo ib 1425. ib 2392, 3050, 3185, 3371, 4512, 4923, 4935. "KLemming. 1844.">Fl 1842. KLemming. 1862.">Al 8929. Ber 154. " drogho the angxlica hans vinstro hand mz repom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 271. LfK 236. swa ängislika hon han tha beet Iv 3165. " swa ängizslika tha öpte han" ib 696. " skKLemming. 1862.">Alff hon swa angxlica oc sörghelica" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 274 ; jfr 2. sagdhe sik KLemming. 1862.">Allan ängxlika brinna KL 124. " thwingathe sik ängslika mz fasto oc bönom ib 206. "" räddis ängxlica" ib 103. VKR XI. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 26. Ber 117. sörghe änxlika ib 218. " astunda the ängxlica himerikis äro" MP 1: 204. Ber 236. angxlica vndrande KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 158. MP 2: 15. " the stridha tha swa angislika illa" KLemming. 1862.">Al 8867. " fiol swa angislika fast" RK 1: 3244. sörgdhe jak angxlica mykyt KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 10. " KLemming. 1862.">Al wärldzlik thing woro mik ängslika beest (för beesk)" ib 1: 25. kiRKionna grunduKLemming. 1862.">Al är sua ängxlica nidhirfKLemming. 1862.">Allin ib 2: 155. " j enxlica myKLom vatnom" MP 1: 87. " änxlica stort vädhir" ib 167.
angistlika
2) med ängslan, ångestfullt. the swa ängizslika lata Iv 866. engxliga sithiende LfK 217.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • angistlikä Iv 3185. angizslika ib 1628, 2392. angislika ib 1425, 4152 ; RK 1: 3244 ; Al 8867, 8929.
 • angislik Iv 3371 (i rimslut). angeslica ib 412.
 • angxlica Bir 2: 10, 3: 158, 271, 274.
 • ängiszlika Iv 696, 866.
 • ängislika Fl 1842 ; Iv 3050, 3165, 4923.
 • ängislik ib 4935 (i rimslut). ängxlika KL 103, 124 ; MP 2: 15 ; VKR XI ; Ber 236. ängslika KL 206; Bir 1: 25.
 • ängxlica Bir 2: 155; MP 1: 204.
 • änxlika Ber 117, 118, 154.
 • änxlica MP 1: 167.
 • enxlica ib 87.
 • änslika: -likast Bir 1: 26.
 • änghxliga Iv (Cod. C) 412.
 • engxliga LfK 217. engeliga för engxliga ib 236),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚵᛁᛋᛏᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back