Angistliker

Old Swedish Dictionary - angistliker

Meaning of Old Swedish word "angistliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

angistliker Old Swedish word can mean:

angistliker
1) vedermöda el. ångest vållande, häftig, våldsam, förfärlig, öfver måttan stor. ängxlikit vädhir MP 1: 130. ib 2: 113. KL 133. " j ängxlicom vatnom" MP 1: 131. " groft liudh oc ängxlikit ib 263. margt eth anxlikt slagh" RK 1: 1749. " stodh i thässe ängxlike stridhinne" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 186. " mz angxlicom ok mästom väRK" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 273. Su 28, 35, 108. MB 2: 201. " for sina ängxlico wredhe" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 98. - häftig, ifrig. thz ij ärin nu swa ängzlik Iv 555. aff angxlike ok myKLe astundan at koma til min son KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 155.
angistliker
2) ängslig. " görandes them ängxleka oc bedröffda" LfK 162. - jämrande. angizslik läte Iv 2479. -- Jfr ängsl, ängsla, ängslan, ängsle, ängslilse, ängslogher, ängsol.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • angizsliker: -lik Iv 2479.
 • angxliker: -like Bir 3: 155 ;
 • -licom ib 273.
 • anxliker: -likt RK 1: 1749.
 • ängizliker: -lik Iv 555.
 • ängxliker: -like Bo 186 ;
 • -lika Su 28 ;
 • -lico Bir 2: 98; -licom MP 1: 131.
 • ängxlikin ib 2: 113 ; -likit ib 1: 130, 263.
 • änxliker: -likx KL 133.
 • ängxleker: -leka LfK 162.
 • ängxleken Su 108.
 • ängxlig: -liga MB 2: 201),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚵᛁᛋᛏᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back