Änglisker

Old Swedish Dictionary - änglisker

Meaning of Old Swedish word "änglisker" (or ænglisker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

änglisker (ænglisker)
engelsk. Om mynt: alt mith faSTa godz som mik war tiill arffua fallit epter myna foreldra, talande for xx angilska nobla Svartb 332 (1431). " saa ath gambla örtogin skulde gaa fore x peninga och aaboen fore sex peninga och ängeleskin fore iiij peninga STb 1: 231 (1480). Om kläde: jtem tigio alna ängilST oc hundrade alna vanmal loc hundrade alna läreffth" JämtlDipl 305 (1450). (Tjuven bekände att han hade STulit) viij alna brwnth klede, en alin hwitt ängilST STb 1: 23 (1475). Pedher Olsson skulde thermedh (därtill) giffua for:na Pedher smidh eth ängelskt aaklede ib 1: 151 (1478). " ok ther til hwar thera swa mökit huit ängilST eller annat huit om vj öre alin ib 2: 243 (1487). (Hon STod) wijd STocken, ath hon Anders Jönsson hade leysk ok ängelST aff STolit ib 4: 28 (1504). swaa mykit hwith engelST eller annat hwit om vj öre alnen at the fanga theris kledebonadh aff" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 106 (1487). viɉ (= 6 1/2) alin engelskt frisen hans huSTru til en kiortil ib 2: 166 (1490). " tha sätte herre Halwardhir jn i rättin 1 mark pä:ga. .. ok i STäkke ängilST grat til ath lösa then garDin i gen" ATb 95 (1458). - H. Hildebrand (Sveriges medeltid 1, s. 706) känner engelskt tyg från urkunder åren 1452, 1488 och 1503.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so änglisker may have also been written as ænglisker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛚᛁᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back